Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy RPO złożył ślubowanie przed Sejmem RP

Zamieszczony Data publikacji 09.09.2015
Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar złożył dziś ślubowanie przed Sejmem. Na stanowisku zastąpił dr Irenę Lipowicz, której 5-letnia kadencja upłynęła w drugiej połowie lipca.

Nowy rzecznik RPO po złożeniu ślubowania odniósł się do wyzwań, które przed nim stoją. Wśród priorytetów wymienił m.in. wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie sądów. - Chodzi o zastanowienia się nad tym, na ile obywatele posiadają instrumenty, przy pomocy których mogą dochodzić swoich praw w sytuacji, w których są one naruszane. Chciałbym zmienić oblicze biura RPO w zakresie przystępowania do postępowań sądowych - zaznaczył.

Kolejnym istotnym wyzwaniem - jak powiedział - ma być problem bezdomności. - Bezdomności nie można postrzegać tylko i wyłącznie w kategorii praw socjalnych, sytuacja w której państwo polskie pozwala, że tyle jest bezdomnych osób - to sytuacja, która rażąco godzi w godność człowieka - powiedział.

Adam Bodnar zapowiedział, że w tej sprawie powołana zostanie komisja ekspertów ds. bezdomności; zapowiedział też wystąpienia generalne i wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Odnosząc się do problemu uchodźców powiedział, że w tym momencie żadnego sensu nie ma "licytowanie się na kwoty". - Należy przyjąć taką postawę myślenia, że należy okazać solidarność; nie tylko z osobami starającymi się dostać do strefy Schengen, ale z państwami europejskimi. Jeśli UE myśli jak podzielić się odpowiedzialnością za ten problem, to Polska powinna w tym uczestniczyć - odwołując się i do swojej historii, ale także do tej wartości solidarności - powiedział.

Adam Bodnar jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2006 r. doktoryzował się pod opieką prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Jego pracę doktorską pt. "Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej" wyróżniono w konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszy doktorat z dziedziny prawa konstytucyjnego.

Jego najważniejsze osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wiążą się z tematem praw człowieka. Pracował jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka UW. Prowadził zajęcia m.in. w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, radach adwokackich, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rządowego Centrum Legislacji i innych instytucji.

Od grudnia 2013 r. do 2017 r. jest członkiem Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję zastępcy członka Rady Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci.

***

Zachęcamy do przeczytania artykułu „Poprawić to, co szwankuje”, który ukazał się w czerwcowym wydaniu miesięcznika „Policja 997”. W rozmowie z Elżbietą Sitek ówczesny wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Adam Bodnar mówi m.in. o strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez policjantów, obowiązku monitorowania interwencji i przesłuchań, a także współpracy fundacji z policyjnymi pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka.

 

Źródło: PAP, inf. własna

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj