Informacyjny Serwis Policyjny

VI edycja konkursu "Wyróżnienie Białej Wstążki"

Zamieszczony Data publikacji 19.10.2015
Do 25 listopada br. można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, którego od 2010 r. organizatorami są Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia br.

W konkursie nagrodzeni będą mężczyźni, którzy swą postawą w życiu prywatnym i zawodowym rozumieją kobiety, wspierają i występują przeciwko przemocy. W 2014 r. w kategorii osoby publiczne nagrodę otrzymał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

W uzasadnieniu wskazano m.in. na realizowany przez Policję od 2012 r. program "MOC - tak, Przemoc - nie!", który zapewnić ma bezpieczeństwo członkom rodzin policyjnych doświadczających przemocy domowej. Podkreślono również, że Policja pod jego kierownictwem angażuje się w szereg inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy, a osoba, która zgłosiła jego kandydaturę zaznaczyła, że "stwarza klimat do podejmowania przez podległych mu policjantów wszelkich działań mających na celu profesjonalnie wypełnianie zadań przeciw przemocy w rodzinie oraz podnoszenie kwalifikacji w tym obszarze". Czytaj także: Komendant Główny Policji wśród wyróżnionych Białą Wstążką.

Zasady konkursu

Konkurs polega na wyborze kandydatów przez pokrzywdzone kobiety, pracowników instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. Do tytułu zgłosić można kandydatów, którzy spełniają następujące warunki: mężczyźni, działający społecznie, charytatywnie, z misją niesienia pomocy kobietom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom i reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.


Etapy konkursu

I etap: ogłoszenie konkursu i zbieranie zgłoszeń
Do 25 listopada 2015. każdy może zgłosić kandydata do konkursu. Należy tego dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach www.bialawstazka.org lub www.cpk.org.pl i www.fpbb.pl.

II etap: weryfikacja zgłoszeń kandydatów
W trakcie wpływania zgłoszeń członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą weryfikować na bieżąco zgłoszenia i ocenią wstępnie wiarygodność kandydatów i ich dokonania. Następnie komisja nominuje maksymalnie 20 kandydatów do kolejnego etapu konkursu. W celu weryfikacji informacji podanych w zgłoszeniu komisja przeprowadzi rozmowy z współpracownikami kandydatów i kobietami, którym pomogli. Informacje powzięte przez komisję w trakcie wizyty lub rozmowy telefonicznej w środowisku kandydata będą podstawą do podjęcia decyzji o wyborze zwycięzców.

III etap: wybór nominowanych kandydatów przez Kapitułę Konkursu
W okresie 23 listopada – 1 grudnia 2015 r. zbierze się Kapituła Konkursu i po zapoznaniu się z wszystkimi informacjami zebranymi na temat nominowanych kandydatów wyłoni laureatów konkursu. W skład kapituły wchodzić będą osoby o nieposzlakowanej opinii i dużym autorytecie moralnym. Wytypowani mężczyźni zostaną poinformowani o znalezieniu się w gronie finalistów.

IV etap: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Ogłoszenie wyników Konkursu „Wyróżnienia Białej Wstążki" 2015 i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 r. podczas gali konkursu.

Więcej szczegółów (regulamin, formularz zgłoszeniowy) na stronie internetowej www.bialawstazka.org

 

***

"Wyróżnienie Białej Wstążki" to nagroda przyznawana z inicjatywy dwóch policjantów - Kazimierza Walijewskiego i Tomasza Pietrzaka. Co roku wyróżnienia wręczane są podczas kampanii 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. W tym czasie mężczyźni, którzy chcą zamanifestować swój sprzeciw wobec przemocy, noszą białe wstążki.

Konkurs nawiązuje do międzynarodowej kampanii "Białej Wstążki" zainicjowanej w 1991 r. przez grupę mężczyzn w Kanadzie, w drugą rocznicę "masakry w Montrealu". 6 grudnia 1989 r. w budynku tamtejszej politechniki mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ - jak tłumaczył - kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Na znak sprzeciwu Kanadyjczycy nosili właśnie białe wstążki.

Międzynarodowa kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet trwa od 25 listopada do 10 grudnia.

 
powrót
drukuj