Informacyjny Serwis Policyjny

Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty

Zamieszczony Data publikacji 02.11.2015
Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych na bezpłatne szkolenie mające na celu usprawnienie współpracy w grupach roboczych dotyczących dzieci.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

  • Przypomnienie zapisów prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Przećwiczenie konstruowania grup roboczych i podziału zadań i kompetencji
  • Omówienie stereotypów utrudniających współpracę  interdyscyplinarną
  • Konstruowanie planu pomocy
  • Praca z aktywnymi metodami: rozmowa w parach, burza mózgów, praca na przypadkach, autorefleksja

Po szkoleniu uczestnicy:

  • Lepiej rozumieją cel grup roboczych
  • Lepiej rozumieją kompetencje poszczególnych służb i lepiej potrafią dzielić się zadaniami
  • Znają elementy, jakie powinien zawierać plan pomocy rodzinie
  • Potrafią zidentyfikować stereotypy utrudniające pracę w grupach roboczych i aktywnie im przeciwdziałać

Terminy:

Miejsce:

Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, wejście B, II piętro, Warszawa

 

Źródło: www.fdn.pl

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj