XXV rotacja JSPP rozpoczyna służbę w Kosowie

Data publikacji: 03.11.2015

3 listopada br. wyleciała pierwsza tura policjantów delegowanych do służby w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. To już X zmiana w ramach misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie.

Z pierwszą turą policjantów polecieli:

  • nadinsp. Mariusz Działo, komendant wojewódzki Policji w Lublinie,
  • insp. Rafał Batkowski, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu,
  • mł. insp. Ryszard Bąkowski, naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowcy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Druga tura XXV rotacji JSPP wyleciała w rejon działania misji 4 listopada br. Obowiązki dowódcy JSPP decyzją Komendanta Głównego Policji pełnić będzie mł. insp. Paweł Kubiś. Zastępcą dowódcy będzie podinsp. Tomasz Tuszyński.

Zadania które przyjdzie realizować nowej jednostce nie zmieniły się. W dalszym ciągu głównym celem jest wspomaganie organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie oraz rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych. Policjanci jednostki realizować będą ten cel w szczególności przez:

  • niedopuszczanie do zakłóceń porządku publicznego, w tym kontrole nad tłumem i zabezpieczanie imprez sportowych lub kulturalnych,
  • ochronę obiektów użyteczności publicznej,
  • ochronę przejść granicznych,
  • realizację konwojów zleconych przez władze misji oraz wykonywanie innych specjalnych funkcji policyjnych,
  • służbę patrolową na terenie północnego Kosowa.

Jednostka Specjalna Polskiej Policji w operacji pokojowej na terenie Kosowa uczestniczy od 2000 roku i do służby w niej delegowano (łącznie z XXV rotacją JSPP), 2836 policjantów, w tym 82 kobiety.