Medale dla dowódców PKW KFOR

Data publikacji: 04.11.2015

3 listopada br. Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Dariusz Działo, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych, wręczył odznaczenia żołnierzom Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Policji” otrzymał dowódca XXXII zmiany PKW KFOR ppłk Arkadiusz Kujawa. Brązowy medal „Za Zasługi dla Policji” otrzymali: mjr Tomasz Sobiech - zastępca dowódcy i kpt. Piotr Półbratek - dowódca grupy.

Wyróżnieni oficerowie na co dzień współpracują z dowództwem Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Realizują wspólnie zadania zarówno na poziomie operacyjnym, jak i szkoleniowym. PKW zapewnia stałą pomoc i wsparcie logistyczne naszemu kontyngentowi. Współpraca ma duży wpływ na poziom wykonywanych przez funkcjonariuszy obu formacji zadań, co wielokrotnie podkreślało kierownictwo misji EULEX Kosowo.

Uroczystość odbyła się w obecności komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego, naczelnika Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Ryszarda Bąkowskiego oraz dowódców XXIV i XXV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji.