Święto służby cywilnej: Życzenia Komendanta Głównego Policji

Data publikacji: 10.11.2015

Tradycyjnie, w okolicach 11 listopada, obchodzimy Dzień Służby Cywilnej. Z tej okazji Komendant Główny Policji gen. insp. Krzysztof Gajewski w okazjonalnym liście złożył pracownikom życzenia i podziękował za ich codzienną pracę.

Szanowni Państwo!
Pracownicy Policji!

Z okazji Dnia Służby Cywilnej pragnę serdecznie podziękować wszystkim Paniom i Panom – pracownikom zatrudnionym w Policji, za zaangażowanie, rzetelne wykonywanie zadań i sukcesywne przyczynianie się do sprawniejszego funkcjonowania Policji.

Konieczność istnienia profesjonalnego, niezaangażowanego politycznie korpusu fachowców w administracji państwowej docenili już ustawodawcy w dwudziestoleciu międzywojennym. Tworząc na nowo struktury państwowości po okresie rozbiorów, poszukiwali godnych zaufania specjalistów, którzy gotowi byli poświęcić się służbie dla Polski przez intensywną codzienną pracę na rzecz sprawnego funkcjonowania państwa. Ta zasada obowiązuje do dziś.

W jednostkach Policji w całym kraju oprócz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy swoją służbę ojczyźnie pełnicie Wy, Państwo – Pracownicy Cywilni. Realizacja przez Państwa zadań stanowi istotny wkład w funkcjonowanie formacji. Bez wątpienia to także dzięki Państwu w Polsce żyje się coraz bezpieczniej, a nasza formacja cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Szanowni Państwo!

Nieprzypadkowo Dzień Służby Cywilnej połączony jest z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Ustanowienie w tym dniu Waszego święta podkreśla rolę i wkład Pracowników Cywilnych w sprawne funkcjonowanie państwa. Życzę Paniom i Panom, aby zadowolenie z realizacji powierzonych zadań oraz sukcesy zawodowe znajdowały odzwierciedlenie w adekwatnych i godnych wynagrodzeniach. Państwa Rodzinom i Bliskim przekazuję słowa szczerego uznania oraz życzenia wszelkiej pomyślności.Komendant Główny Policji
gen. insp. Krzysztof Gajewski

 

***

Od 2000 roku Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest corocznie 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości. Od 2009 roku w Policji obchodzony jest Dzień Pracowników Cywilnych. Obchody są okazją do wyróżnienia pracowników za ich rzetelną pracę i przyczynianie się do lepszej pracy urzędów administracji rządowej w kraju.