Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Służby Cywilnej

Data publikacji: 12.11.2015

- Sprawują Państwo doniosłą misję. Praca urzędników, jeśli jest dobrze wykonywana, wydaje się niewidoczna. A przecież stanowi ona jeden z filarów demokratycznego państwa prawa i społecznego ładu - napisał Prezydent RP w okazjonalnym liście skierowanym do przedstawicieli korpusu urzędniczego. Zachęcamy do lektury!

Szanowni Państwo, Pracownicy Służb Publicznych RP!

Ten sam, łączący wszystkich Polaków, dzień 11 listopada obchodzimy równocześnie jako Święto Niepodległości i jako Dzień Służby Cywilnej. To wymowny, inspirujący symbol. Nie ma suwerennej, silnej państwowości bez sprawnego aparatu państwowego – i nie ma dobrej administracji bez kompetentnych, rzetelnych, oddanych Ojczyźnie urzędników. Z okazji Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej składam wszystkim przedstawicielom korpusu urzędniczego serdeczne życzenia pomyślności w odpowiedzialnej pracy dla dobra Rzeczypospolitej i polskich obywateli.

Sprawują Państwo doniosłą misję. Praca urzędników, jeśli jest dobrze wykonywana, wydaje się niewidoczna. A przecież stanowi ona jeden z filarów demokratycznego państwa prawa i społecznego ładu. Każdy z nas, nie tylko wchodząc do urzędu czy na stronę internetową administracji publicznej, ale także w swoim codziennym życiu, korzysta z efektów Państwa pracy.

Administracyjna aktywność państwa i samorządu odpowiada na wiele ważnych ludzkich potrzeb. Rzecz nie w tym, aby ograniczać wolność i energię obywateli, ale by im skutecznie służyć. Pamiętajmy, że siła i dobrobyt wysoko rozwiniętych krajów, których sukces chcielibyśmy naśladować,  w dużym stopniu wyrastają właśnie z wnikliwej, sumiennej pracy ich urzędów i urzędników. Istotne jest jedynie pytanie o jakość publicznej administracji. Potrzebujemy sprawnego i nowoczesnego, uczciwego i sprawiedliwego państwa. Administracji kompetentnej, skupionej na merytorycznym załatwianiu spraw. Przepisów, które będą mądre i przejrzyste oraz urzędników, którzy życzliwie poprowadzą obywatela w świecie prawnych reguł. To ciągle wielkie wyzwanie – ale wiem, jak wielu ma już teraz Rzeczpospolita dobrych pracowników administracji. Urzędników o wysokich standardach moralnych i świetnych profesjonalnych umiejętnościach.

Warto, abyśmy podejmowali wysiłek przełamania społecznej nieufności wobec administracji. Być urzędnikiem publicznym to przecież zaszczyt. To powód do dumy. Urzędnik ma swoją godność − reprezentanta państwa, sługi Rzeczypospolitej. Taki był urzędniczy etos w odrodzonej w 1918 roku niepodległej Polsce. Wszystkim Państwu, którzy obecnie z powodzeniem go odbudowują, składam wyrazy wielkiego uznania.  Wierzę, że korpus urzędniczy Rzeczypospolitej może być czynnikiem dobrej zmiany – etycznej i cywilizacyjnej – której Polska tak bardzo potrzebuje. Serdecznie tego Państwu i nam wszystkim życzę.

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pliki do pobrania