Informacyjny Serwis Policyjny

Odpowiedź KGP ws. demonstracji przeciwko migrantom

Zamieszczony Data publikacji 13.11.2015
Komendant Główny Policji udzielił odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie demonstracji organizowanych w wielu polskich miastach przez przeciwników przyjęcia uchodźców do Polski.

Komendant zapewnił, że każda manifestacja antymigrancka jest poddawana gruntownej analizie ryzyka, która pozwala na wskazanie obszarów zagrożeń, w tym związanych z popełnianiem przestępstw na tle nienawiści. Przedstawił dane z komend wojewódzkich na temat zorganizowanych na terenie poszczególnych województw zgromadzeń i stwierdzonych podczas nich zdarzeń wypełniających znamiona czynu zabronionego. Przekazał również informacje na temat prowadzonych przez Policję działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa migrantom.

Źródło: rpo.gov.pl

 
powrót
drukuj