16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Data publikacji: 24.11.2015

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. 

Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Akcja została zapoczątkowana przez Kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. 14 kobiet zmarło w wyniku odniesionych ran, zabójca popełnił samobójstwo.

Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się w 1991 roku. Noszenie jej - szczególnie przez mężczyzn - ma wyrażać ich sprzeciw wobec przemocy stosowanej wobec kobiet. Wstążka symbolizuje również osobiste zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec kobiet.

Biała wstążka

Od 2010 roku Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują konkurs "Wyróżnienie Białej Wstążki". Pomysłodawcami konkursu byli policjanci: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. W konkursie nagrodzeni są mężczyźni, którzy swą postawą w życiu prywatnym i zawodowym rozumieją kobiety, wspierają i występują przeciwko przemocy. W 2014 r. w kategorii osoby publiczne nagrodę otrzymał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński. Ogłoszenie wyników VI edycji konkursu odbędzie się 8 grudnia 2015 r.

Wejdź na stronę www.kampania16dni.pl.