Informacyjny Serwis Policyjny

Spotkanie z zastępcą RPO

Zamieszczony Data publikacji 25.11.2015
O autorytecie w służbach mundurowych i zaufaniu mówił podczas spotkania z kadrą słupskiej szkoły Policji Krzysztof Olkowicz, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krzysztof Olkowicz jest odpowiedzialny między innymi za pracę wydziału do spraw funkcjonariuszy, który służy między innymi policjantom i żołnierzom.

W trakcie spotkania z policjantami zastępca rzecznika wyraził nadzieję, że jego kontakty ze środowiskiem policyjnym będą częstsze i poświęcone problematyce, którą chcą poruszyć sami policjanci.

Odnosząc się do praw funkcjonariuszy, Krzysztof Olkowicz wskazał, że prawa między innymi policjantów opisane są w wielu aktach rangi podustawowej – rozporządzeniach i zarządzeniach. Dlatego właśnie skierowano do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie, czy taka rozrzucona kodyfikacja praw funkcjonariuszy jest zgodna z obowiązującym prawem. Trybunał Konstytucyjny, w wydanym we wtorek (24 listopada) wyroku, podzielił wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich i nakazał ustawodawcy przygotowanie spójnego zbioru przepisów w akcie rangi ustawowej.

Bardzo ważną kwestią, na którą zwrócił uwagę zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich jest budowanie wzajemnego szacunku i zaufania między policjantami. - Autorytetu nie budują gwiazdki i belki. Na każdym stanowisku, bez względu na posiadany stopień, szacunek i zaufanie podwładnych musimy wypracować sami – mówił do policjantów Krzysztof Olkowicz.

 
powrót
drukuj