Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Odpowiedź KGP ws. korzystania z wykazu obrońców

Zamieszczony Data publikacji 07.12.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź z Komendy Głównej Policji dotyczącą zasad dostępu do pomocy prawnej dla osób zatrzymanych, wobec których prowadzone są postępowania w trybie przyspieszonym. Wystąpienie RPO w tej sprawie odnosiło się do zmiany przepisów regulujących tworzenie wykazów adwokatów i radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, które weszły w życie 1 lipca br.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski stwierdził, że jednostki Policji na terenie całego kraju nie diagnozowały żadnych istotnych przeszkód w uzyskiwaniu tego typu wykazów oraz nie stwierdziły problemów związanych z dostępem osób zatrzymanych do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym. Wskazał, że funkcjonariusze korzystają ze spisów przekazywanych bezpośrednio przez prezesów sądów rejonowych.

Ponadto, uzyskują aktualne informacje o dyżurujących obrońcach z okręgowej rady adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych. Nadinsp. Popławski podkreślił, że przyjęte w jednostkach Policji sposoby postępowania w pełni zapewniają realizację praw osób zatrzymanych.

Źródło: rpo.gov.pl

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj