Informacyjny Serwis Policyjny

Polsko-armeńskie rozmowy o współpracy

Zamieszczony Data publikacji 10.12.2015
W dniach 7-9 grudnia br., w ramach unijnego programy współpracy Policji (ang. European Eastern Partnership Police Cooperation Program), delegacja polskiej Policji złożyła wizytę w Erywaniu. Spotkanie było okazją do podsumowania rocznej współpracy polsko-armeńskiej.

Delegacja polskiej Policji w składzie: insp. Robert Żółkiewski dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz mł. insp. Robert Opozda z Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu KGP zapoznała przedstawicieli policji armeńskiej ze strukturą i zasadami funkcjonowania polskiej policji, programami szkolenia i doboru funkcjonariuszy oraz procedurami oceny i opiniowania policjantów. Omówiła także priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 i zadania priorytetowe do wykonania przez Komendę Główną Policji i komendy wojewódzkie (komendę stołeczną) Policji.

Podczas wielu spotkań, m.in. z dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolenia oraz szefem akademii policyjnej, dyskutowano na temat potencjalnej współpracy i możliwości szkolenia policji obu państw (policja armeńska jest w okresie zmian i transformacji, skierowanej na obsługę obywatela i demokratyczne przemiany). Z Jerzym Nowakowskim, ambasadorem RP w Armenii, polska delegacja omówiła partnerski projekt szkoleniowy oraz potencjalne pola współpracy i partnerstwa obu państw.

 

 

 

 
powrót
drukuj