Informacyjny Serwis Policyjny

Mandaty karne - nowe rachunki bankowe do wpłat grzywien

Zamieszczony Data publikacji 08.02.2016
Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych do wpłat wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa.

W związku z tym Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Opolu obsługującego naczelnika tego urzędu przypisano dwa rodzaje rachunku bankowego:


• „MANDATY"- 47101000550201609009990000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa oraz


• „MANDAT-JNG" – 96101000550201609009980000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

 

 

Źródło: www.opole.apodatkowa.gov.pl

 

 
Tagi: mandat
powrót
drukuj