Rząd podjął uchwałę ws. programu "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka"

Data publikacji: 09.03.2016

Przeciwdziałanie pospolitym przestępstwom, patologiom społecznym, edukacja i zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży zakłada "Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań +Razem bezpieczniej+ im. Władysława Stasiaka", w sprawie którego uchwałę podjął rząd.

To kontynuacja zainaugurowanego w marcu 2007 r. programu "Razem bezpieczniej"; na lata 2007 - 2015. Jego patronem jest Władysław Stasiak - minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To właśnie w czasie gdy Stasiak był ministrem MSWiA, przygotowano i rozpoczęto realizację programu "Razem bezpieczniej".

 

Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, program przewidziany na lata 2016 - 2017, ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

 

"Cel główny i cele szczegółowe programu na kolejne dwa lata wyznaczono biorąc pod uwagę założenia Strategii Sprawne Państwo 2020 i wyniki poprzedniej edycji. Dla obywateli wyjątkowo ważne jest zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości pospolitej, która jest wskazywana jako najbardziej dotkliwa. Ograniczenie takiej przestępczości wymaga tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa" - podkreślił CIR.

 

W ramach programu przewidziano: zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego; realizowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem przeciwdziałania patologiom społecznym oraz poprawy infrastruktury bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie efektywnych metod i środków zabezpieczenia mienia.

 

Ważnym celem programu ma być też przeciwdziałanie patologiom społecznych oraz "ochrona dzieci i młodzieży przed przejawami tego zjawiska". W jego ramach mają być realizowane "zadania mające wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie odpowiednich postaw dzieci, w tym rewitalizacja miejsc i obiektów np. infrastruktury publicznej. Mają być angażowane społeczności lokalnej do działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; autorzy przewidują również działania profilaktyczne w zakresie przemocy, alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnch, w tym dopalaczy.

 

Inicjatywa zakłada upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej i wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, promocję zdrowia, organizowanie zajęć pozaszkolnych, sportowych, plenerowych, które mogą pomagać w zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz w przeciwdziałaniu przemocy lub agresji wśród nich.

 

Autorzy programu zakładają też edukowanie w zakresie zagrożeń wynikających z cyberprzestępczości.

 

"W efekcie podjętych działań powstaną nowe miejsca do spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Dojdzie do współpracy społeczności lokalnej na rzecz bezpieczeństwa młodych osób, a także stworzenia innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych wspomagających edukację w tym zakresie. Rozwinie się profilaktyka mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród małoletnich i różnym formom przemocy, co będzie połączone z propagowaniem zachowań asertywnych w takich sytuacjach" - podkreślono w komunikacie przesłanym PAP.

 

W ustawie budżetowej na 2016 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 3 mln zł na finansowanie zadań programu.

 

Źródło: PAP