Zastępca Komendanta Głównego Policji otworzył kurs dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych

Data publikacji: 22.03.2016

21 marca 2016 r. Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie odwiedził insp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji. Celem wizyty komendanta – oprócz zapoznania się z bazą dydaktyczno-naukową WSPol – było otwarcie kursu specjalistycznego dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych.

Wizyta insp. Jana Lacha rozpoczęła się od spotkania z insp. dr Danutą Bukowiecką – Zastępcą Komendanta-Prorektor WSPol. Następnie Zastępca  Komendanta Głównego Policji udał się do symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych, gdzie otworzył pierwszą w tym roku edycję kursu dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych. Korzystając z okazji insp. Jan Lach zwiedził pomieszczenia symulatora, w których szkolą się dowódcy operacji policyjnych. Zastępcy Komendanta Głównemu Policji zaprezentowano działanie symulatora oraz przedstawiono efekty kursów z jego wykorzystaniem.

 

Insp. Jan Lach miał okazję z bliska przyjrzeć się zmianom, które zachodzą w Wyższej Szkole Policji. Komendant zwiedził budynek Biblioteki, w tym m.in. wypożyczalnię, czytelnię, a także zapoznał z działaniem systemu bibliotecznego.

 

Kolejnym punktem zwiedzania była prezentacja działania symulatora kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w sytuacjach typowych i ekstremalnych, a następnie wizyta na strzelnicy. Insp. Jan Lach przyjrzał się postępującym pracom na osiach strzeleckich, które wkrótce zostaną oddane do użytkowania funkcjonariuszom pracującym i szkolącym się w WSPol.

 

Zastępca Komendanta Głównego Policji w towarzystwie insp. dr Danuty Bukowieckiej i nadkom. dr. Jarosława Truchana – Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WBW WSPol zwiedził również specjalistyczne pracownie znajdujące się w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym, w tym m.in. pracownie antynarkotykowe, analizy kryminalnej, pułapek kryminalistycznych, czy fałszerstw pieniędzy.

 

Na zakończenie wizyty, insp. Jan Lach odwiedził w hali sportowej ćwiczących taktykę i technikę interwencji funkcjonariuszy szkolenia zawodowego podstawowego.

 

Zastępcy Komendanta Głównego Policji podczas pobytu w Szczytnie towarzyszył kom. Dariusz Zięba – Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

 

Kurs specjalistyczny dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych

 

Kurs specjalistyczny dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych prowadzonych w ramach operacji policyjnych jest początkiem cyklu szkoleń, w których wezmą udział policjanci  przewidziani do pełnienia funkcji dowódców podoperacji antyterrorystycznych. Będą oni odpowiadać za planowanie, przygotowanie i realizację działań bojowych w przypadku ich prowadzenia. Jest to element szkolenia przygotowujący Policję do przeprowadzenia i zabezpieczenia organizowanych w tym roku w Polsce Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO. Jednocześnie szkolenie skorelowane jest z zadaniami nałożonymi i przewidzianymi do realizacji przez jednostki i komórki antyterrorystyczne w Narodowym Programie Antyterrorystycznym.

 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne - w programie przewidziano m. in. ćwiczenia związane ze zunifikowaniem systemu dowodzenia w trakcie tego typu przedsięwzięć. Program przygotowali i prowadzą funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W pilotażowej, pierwszej edycji kursu uczestniczą dowódcy i kierownicy samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz sekcji antyterrorystycznych komend wojewódzkich Policji.

 

 

Źródło: Wyższa Szkołą policji w Szczytnie