Uroczyste śniadanie z Wojewodą Śląskim

Data publikacji: 25.03.2016

Dzisiaj w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się ,,wielkanocne śniadanie" dedykowane funkcjonariuszom z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wojewoda w ten sposób podziękował mundurowym za ich wkład w oprawę uroczystości organizowanych w śląskim urzędzie wojewódzkim.

W tej podniosłej chwili policjantom towarzyszył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach nadkom. Gabriela Socha wraz z zastępcą podinsp. Pawłem Dratwińskim.

 

Podczas spotkania Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek podziękował komendantowi wojewódzkiemu oraz policjantom z orkiestry za wieloletnią współpracę przy organizacji uroczystości organizowanych przez urząd wojewódzki oraz poczyniony wkład dla naszego regionu. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył mundurowym życzenia i zaprosił na okolicznościowy poczęstunek.

 

W trakcie spotkania przemawiał również Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, który podziękował wojewodzie za docenienie starań podległych mu funkcjonariuszy oraz złożył obecnym świąteczne życzenia.

 

Kapelmistrz orkiestry asp. Waldemar Skotarski przekazał na ręce wojewody pamiątkową statuetkę symbolizującą orkiestrę, a także obraz namalowany przez funkcjonariusza śląskiego garnizonu policji.

 

Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach została założona w 1973 roku. Od początku swego istnienia uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach państwowych, resortowych, czy religijnych. Orkiestra wielokrotnie reprezentowała śląski garnizon Policji na prestiżowych festiwalach krajowych i międzynarodowych.

W repertuarze orkiestry znajdują się utwory marszowe, koncertowe, transkrypcje muzyki symfonicznej, utwory religijne, a także liczne opracowania standardów muzyki rozrywkowej. W ciągu czterdziestu lat istnienia orkiestry, muzycy dali ponad 4000 koncertów na terenie całego kraju. Za swoją działalność artystyczną, kultywowanie tradycji Górnego Śląska oraz udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych w naszym regionie, orkiestra została wyróżniona ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

W kwietniu 2013 roku rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, orkiestra stała się obok orkiestr z Warszawy i Wrocławia trzecią orkiestrą etatową polskiej Policji, liczącą obecnie 33 policjantów – muzyków.

 

 

 

Źródło: KWP w Katowicach