Szkolenie przed ŚDM i szczytem NATO

Data publikacji: 05.04.2016

W Warszawie zakończyło się dwudniowe szkolenie dla dowódców i kierowników jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji, kierowników zespołów minersko-pirotechnicznych w zakresie prowadzenia podoperacji antyterrorystycznej w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO.

Jednocześnie przeprowadzono zakres standaryzacji szkoleń prowadzonych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu prowadzenia działań bojowych z uwzględnieniem technik wysokościowych i z wykorzystaniem śmigłowców. Omówiono przygotowanie pododdziałów antyterrorystycznych Policji do przeprowadzenia zabezpieczenia imprez: Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży i Woodstock 2016.

Wskazano priorytety realizacji zadań pod kontem zabezpieczenia tych imprez oraz standaryzacji taktyki uzbrojenia i wyposażenia do prowadzenia działań bojowych. Poddano dyskusji bieżącą analizę ryzyka ww. uroczystości z uwzględnieniem punktów powalających na jego zmniejszenie.

 

Andrzej Chyliński

fot. autor

Pojazd przeznaczony do dowodzenia podczas prowadzenia działań bojowych przez pododdziały antyterrorystyczne Policji  zakupiony w ramach rezerwy Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015 - 2019.