Upamiętnienie komendanta Policji Państwowej

Data publikacji: 08.04.2016

W Rzepienniku Strzyżewskim (woj. małopolskie) trwają właśnie uroczystości upamiętniające ostatniego komendanta Policji Państwowej gen. bryg. Józefa Ignacego Kordiana Zamorskiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 10.00 w intencji generała Zamorskiego. Następnie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury nadkom. Zbigniew Bartosiak z Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu KGP wygłosił wykład historyczny, a później odsłonięto portret gen. Zamorskiego, namalowany przez Annę Grzesik-Juszczak. Uroczystościom towarzyszy wystawa o tematyce biograficzno-historycznej, związanej z Policją Państwową z okresu II RP i życiem generała Zamorskiego. Przedmioty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów grup rekonstrukcji historycznej oraz izby tradycji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

 

Generał brygady
Józef Ignacy Kordian Zamorski (http://panstwowa.policja.pl)

 

Gen. Józef Ignacy Kordian Zamorski urodził się w 1890 r. w majątku Kołkówka (dzisiejsza gmina Rzepiennik Strzyżewski). Skończył gimnazjum we Lwowie, a następnie studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa Mehoffera. W czasie studiów działał w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. Podczas I wojny światowej był w I Brygadzie Legionów Polskich. Podobnie jak wielu innych legionistów swój pseudonim „Kordian” włączył do rodowego nazwiska, by podkreślić swoją pozycję w armii odrodzonej Rzeczpospolitej.

W sierpniu 1920 r. dowodził oddziałem obrony Warszawy. W latach 1921–1923 był dowódcą batalionu i zastępcą dowódcy 35. Pułku Piechoty w Brześciu. W 1925 r. został przydzielony do Inspektoratu Armii Nr I na stanowisko I oficera sztabu W latach 1927–1928 był szefem Departamentu I Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych, a do 1935 r. zastępcą szefa Sztabu Głównego i szefem Oddziału I Sztabu Głównego. 1 stycznia 1931 roku został mianowany generałem brygady. W styczniu 1935 r. minister spraw wewnętrznych wyznaczył go na stanowisko komendanta głównego Policji Państwowej.

Podczas kampanii wrześniowej ewakuował część kierownictwa Policji do Rumunii i na Węgry. Został internowany w obozie Băile Herculane. Po ucieczce z obozu przez Turcję dotarł w listopadzie 1940 r. do Palestyny. W latach 1940–1942 był komendantem Ośrodka Zapasowego Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i p.o. dowódcy oddziałów Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie, a następnie zastępcą dowódcy tych oddziałów. Po wojnie osiadł w Londynie.

11 listopada 1966 r. prezydent RP August Zaleski awansował go na generała dywizji. Józef Ignacy Kordian Zamorski zmarł w1983 r. w Londynie.

– Jednym z priorytetów gen. Zamorskiego jako komendanta głównego Policji Państwowej był rozwój kadr – mówi Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego, inicjator dzisiejszych obchodów. – Uważał, że dobrze wyedukowany, kierujący się zdrowymi zasadami moralnymi i patriotyzmem policjant to klucz do skutecznego działania. W tym celu opracował Przykazania Policjanta: polecam ich lekturę nie tylko policjantom, ale wszystkim pracującym w służbie publicznej.

 

Przykazania Policjanta

1. Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować.
2. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny.
3. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie Narodu.
4. Przestępstwo jest nieszczęściem. Zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością.
5. Pomóż temu, kto Twej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jak byś chciał, by się z Tobą obchodzono.
6. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem.
7. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrznego.
8. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarunków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci.
9. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych. Zachowaj umiar w mowie.
10. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy.
11. W wystąpieniach przeciwko wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem.
12. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie.
13. Miej pogardę dla pochlebców.
14. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko.

Komendant Główny Policji Państwowej
gen. bryg. nadinspektor Józef  Kordian Zamorski
(na podstawie Na posterunku, nr 5/1938)

 

oprac. Aleksandra Wicik

Źródło: tarnow.in/wikipedia.pl