Rocznica urodzin komendanta Zamorskiego

Data publikacji: 11.04.2016

1 kwietnia 2016 roku minęła 126. rocznica urodzin generalnego inspektora Kordiana Józefa Zamorskiego, ostatniego Komendanta Głównego Policji Państwowej. Z tej okazji, z inicjatywy wójta gminy Rzepiennik Strzyżewski Marka Karasia, pod patronatem starosty tarnowskiego Romana Łucarza, 8 kwietnia br. w rzepiennickiej gminie odbyła się uroczystość upamiętniająca postać generała Zamorskiego, Syna Ziemi Tarnowskiej.

W uroczystościach, które rozpoczęły się nabożeństwem w miejscowym kościele parafialnym, wzięli udział  przedstawiciele lokalnego samorządu z wicestarostą tarnowskim Zbigniewem Karcińskim oraz komendantem miejskim Policji w Tarnowie mł. insp. Mirosławem Morylem. Komendę Główną Policji reprezentował  nadkom. Zbigniew Bartosiak, zastępca naczelnika Wydziału Historii Policji i Komunikacji Społecznej Biura Komendanta Głównego Policji, natomiast Komendę Stołeczną Policji - insp. Sławomir Cisowski, zastępca naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP.

W uroczystości wziął także udział prezes Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Michał Krzysztof Wykowski.

Podniosły charakter ceremonii podkreślił udział w niej kompanii reprezentacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wraz z pocztem sztandarowym. Swoisty nastrój zapewniła też grupa rekonstruktorów (kierowana przez kom. Krzysztofa Musielaka) z pocztem sztandarowym z okresu międzywojnia, oraz uczniowie Liceum Policyjnego w Gromniku, którzy zaprezentowali elementy musztry.

Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy urodzin było odsłonięcie i pierwsza publiczna prezentacja obrazu olejnego - portretu generała Zamorskiego, autorstwa Anny Grzesik-Juszczak.

Z dużym zainteresowaniem uczestników uroczystości spotkała się ekspozycja zdjęć i pamiątek po generale Kordianie Zamorskim, udostępniona z zasobów Izby Tradycji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a także eksponaty i dokumenty wypożyczone z Izby Pamięci Komendy Powiatowej Policji w Krośnie.

tekst i zdjęcia Jerzy Paciorkowski

 

czytaj: Upamiętnienie komendanta Policji Państwowej