Most na Odrze nosi imię insp. Wiktora Ludwikowskiego

Data publikacji: 25.04.2016

To pierwszy w kraju most, który nosi imię policjanta – insp. Wiktora Ludwikowskiego. Tablicę na przeprawie mostowej na Odrze w Kędzierzynie – Koźlu odsłonięto przy udziale, między innymi Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Grzegorza Peczkisa, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu - insp. Jacka Tomczaka oraz nadkom. Zbigniewa Bartosiaka z Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Zaproszeni goście złożyli także kwiaty na grobie insp. Ludwikowskiego.

Iinsp. Wiktor Ludwikowski był twórcą polskiej Policji przedwojennej. Jest ojcem daktyloskopii, był wybitnym kryminologiem. Jego podręczniki służyły wielu pokoleniom policjantów. Jako przedstawiciel polskiej Policji, współtworzył struktury Interpolu. Był pierwszym Komendantem Okręgowym Policji w Wielkopolsce. W 1926 roku objął funkcję Komendanta Policji w Warszawie. Po wybuchu II wojny światowej, działał w podziemiu i był organizatorem Straży Obywatelskiej, walczącej z okupantem. Po wojnie osiedlił się w Kędzierzynie - Koźlu, gdzie zmarł w 1959 roku.

Dla upamiętnienia zasług iinsp. Wiktora Ludwikowskiego,  most na Odrze od 23 kwietnia nosi jego imię. Uroczystości związane z tym wydarzeniem, rozpoczęła msza w kozielskim kościele. Następnie Senator Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Peczkis, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Jacek Tomczak,  nadkom. Zbigniew Bartosiak z Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a także rodzina, bliscy oraz przedstawiciele stowarzyszeń, złożyli kwiaty na grobie iinsp. Ludwikowskiego. Przy udziale samorządowców, została odsłonięta tablica na moście im. Wikotra Ludwikowskiego na rzece Odrze.

 

Źródło: opolska.policja.gov.pl