Finał "Turnieju Par" w tym roku od 14 września

Data publikacji: 06.05.2016

W dniach 14 - 16 września odbędzie się  XXIII edycja Turnieju Par Patrolowych "Patrol roku". Główną nagrodą jest Puchar Przechodni. Ogólnopolskie mistrzostwa policjantów prewencji już tradycyjnie odbywać się będą w Szkole Policji w Słupsku.

Ideą policyjnych mistrzostw jest propagowanie - zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji - właściwego wizerunku policjanta: sprawnego, zdecydowanego w działaniu, a przede wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miarodajnym narzędziem, które co roku wpisuje się w realizację tej idei, jest finał Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”.

XXIII edycja kontynuuje nowy etap w rywalizacji policjantów służb prewencyjnych – skupia się na konkurencjach, które jeszcze efektywniej eksponują najbardziej pożądane przymioty funkcjonariusza prewencji.
Bez wątpienia każdy Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” pozwala ujawnić te płaszczyzny policyjnej praktyki, które wymagają ciągłego doskonalenia, przez co realizowany przez jednostki szkoleniowe proces dydaktyczny staje się bardziej praktyczny.

Coraz to nowym wyzwaniom codziennej służby policjantów pionu prewencji odpowiadać będą konkurencje turniejowe, których kolejność rozgrywania oraz charakter zmienia w porównaniu do rozgrywek sprzed roku. Sztandarowa konkurencja - tor przeszkód rozegrana będzie również w innej formie i innej scenerii. Podczas finałowych zmagań naprzeciwko siebie staną policjanci z całej Polski, prezentujący różny poziom wiedzy i umiejętności. Poprzez obserwację, udział w realizacji podobnych zadań, dyskusje oparte na zasadach koleżeńskiej pomocy, samoczynnie realizuje się proces doskonalenia zawodowego.

 

Źrodło: Szkoła Policji w Słupsku