Informacyjny Serwis Policyjny

Warsztaty metodyczno-szkoleniowe

Zamieszczony Data publikacji 23.05.2016

16-20 maja 2016 r. odbyły się w katowickiej szkole Policji warsztaty metodyczno-szkoleniowe, na których spotkali się instruktorzy taktyki i technik interwencji. Uczestników w trakcie uroczystego otwarcia warsztatów powitał Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach – insp. Jarosław Gałuszka, a prowadzącymi warsztaty byli: kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Robert Perek oraz starsi wykładowcy podinsp. Bartosz Głowacki i podinsp. Mariusz Skucha. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele policyjni ze szkół i ośrodka szkolenia Policji z kraju, przedstawiciele komend wojewódzkich Policji oraz instruktorzy innych służb mundurowych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej.

Przez cztery dni instruktorzy ćwiczyli po kilka godzin na macie, poligonie, strzelnicy i w budynku do zajęć z taktyki i technik interwencji. Ćwiczenia, które przeprowadzono na warsztatach, dotyczyły przede wszystkim doskonalenia umiejętności walki wręcz oraz taktyki prowadzenia interwencji w warunkach bojowych, gdzie następowało bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia funkcjonariusza bądź innej osoby, jak również w sytuacji ataku lub zagrożenia atakiem terrorystycznym. Do ćwiczeń z taktyki interwencji włączyli się pracownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, którzy zajęli się udzielaniem pomocy poszkodowanym, ewakuowanym ze strefy zagrożonej przez ćwiczących instruktorów. Wszyscy mieli również możliwość przekonać się podczas wizyty w zakładzie produkującym materiały wybuchowe „Nitroerg” w Krupskim Młynie o sile i zagrożeniu ze strony ładunków wybuchowych wykorzystywanych przez terrorystów podczas ataków.

Na warsztatach nie zabrakło również ekspertów systemów i sportów walki, którzy przedstawili instruktorom techniki możliwe do wykorzystania przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji.  Mimo bardzo napiętego programu warsztatów przez cały czas ich trwania instruktorzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także potrafili znaleźć czas by wymienić się swoimi pomysłami rozwiązań trudnych sytuacji taktycznych nie tylko od strony technicznej ale i prawnej. Niewątpliwym jednak sukcesem tych warsztatów było to, że funkcjonariusze instruktorzy różnych służb po raz kolejny mogli się spotkać i wspólnie ćwiczyć w koleżeńskiej atmosferze.

Zapraszamy za rok!

Źródło: SP Katowice

 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #1
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #2
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #3
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #4
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #5
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #6
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #7
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #8
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #9
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #10
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #11
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #12
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #13
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #14
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #15
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #16
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #17
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #18
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #19
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #20
 • Warsztaty metodyczno-szkoleniowe #21
 
powrót
drukuj