Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2016 r."

Data publikacji: 02.06.2016

Podobnie jak w roku ubiegłym, Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji organizuje w dniach 7-9 czerwca 2016 r. Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2016r."

O miano najlepszej drużyny służby kryminalnej w roku 2016 rywalizować będzie 16 drużyn reprezentujących garnizon danego województwa oraz garnizon stołeczny, w składzie policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki, policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Podczas dwóch dni zmagań konkursowych, drużyny będą rywalizowały w następujących konkurencjach:

  1. sprawdzanie wiedzy zawodowej,
  2. sprawdzanie wiedzy praktycznej,
  3. sprawdzanie umiejętności na miejscu zdarzenia,
  4. sprawdzanie umiejętności strzeleckich,
  5. sprawdzanie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Uroczyste rozpoczęcie konkursu, odbędzie się w Auli Szkoły Policji w Pile, dnia 7 czerwca o godz. 8:00.

Pierwszą, ale jednocześnie jedną z najbardziej widowiskowych konkurencji, będą oględziny miejsca zdarzenia, planowane dnia 7 czerwca br. w godz. 9:00-14:00 .

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się dnia 9 czerwca 2016r. o godz. 10:00 w Auli Szkoły Policji w Pile.

Honorowy patronat nad Turniejem objęli:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Mariusz Błaszczak,
  • Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro
  • Komendant Główny Policji – nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
  • Prorektor do spraw zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego - prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Przewodniczący Zarządu Głównego, Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów – Pan Grzegorz Nems.

Jednocześnie zapraszamy na otwarcie wystawy w Galerii sztuki AKWARIUM w Szkole Policji w Pile dotyczącej "Udziału 1 Brygady Spadochronowej w operacji Market-Garden" oraz postaci "Generała Stanisława Sosabowskiego".

Uroczyste otwarcie wystawy, której organizatorami są wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile - nadkom. Leszek Bieliński i podkom. Paweł Leśniewski, nastąpi w przeddzień rozpoczęcia Finału Konkursu PSK, dnia 6 czerwca 2016r. o godz. 13:00.

Na stronie internetowej Szkoły Policji umieszczane będą na bieżąco informacje wraz ze zdjęciami z poszczególnych dni Konkursu.

Źródło: Szkoła Policji w Pile