Pożegnanie z mundurem

Data publikacji: 03.06.2016

Dziś (03.06.2016 r.) w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Inspektor Sławomir Światłowski od czerwca 2013 roku odpowiadał za pracę pionu kryminalnego kujawsko-pomorskiej Policji.

W obecności Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji naszego województwa oraz kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się pożegnanie Zastępcy Komendanta, który od czerwca 2013 roku odpowiadał na pracę pionu kryminalnego kujawsko-pomorskiej Policji. Insp. Sławomir Światłowski od początku służby związany był z pionem kryminalnym. Pracę zaczynał w Łodzi, gdzie pełnił służbę na różnych stanowiskach w komisariatach Policji. W roku 2000 awansował do Centralnego Biura Śledczego, gdzie po 8 latach został Zastępcą dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP. Stamtąd trafił do Bydgoszczy.

W czasie swojej służby został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

W trakcie uroczystości insp. Sławomir Światłowski usłyszał wiele słów uznania, gratulacji i podziękowań za dotychczasową służbę. Wszyscy, wśród nich był również Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, podkreślali wagę merytorycznej wiedzy, jaką przez te lata zdobył, opanowanie w sytuacjach czasami nawet ekstremalnych i zrozumienie dla podwładnych.

Szczególne słowa podziękowania za tę wyjątkową współpracę skierował do Komendanta Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy mł. insp. Artur Malinowski.

Kapelan kujawsko-pomorskich policjantów k. prałat Stanisław Kotowski natomiast życzył, "aby ten czas, który nadejdzie był czasem radości i szczęścia, a przede wszystkim dobrze spełnionego obowiązku.

Odchodzącemu Komendantowi życzymy jak najlepiej, a przede wszystkim, aby życie poza służbą dało tyle samo wyzwań i satysfakcji, które dała praca zawodowa.