KAPER 16 działania policjantów w ramach ćwiczeń Anakonda

Data publikacji: 10.06.2016

Wczoraj w Kołobrzegu policjanci brali udział w epizodzie KAPER 16 odbywającym się w ramach ogólnopolskich działań ANAKONDA 16. Założeniem tych ćwiczeń było zgranie elementów Systemu Zarządzania Kryzysowego w zakresie postępowania i sposobów współdziałania organów podczas zwalczania zagrożeń terrorystycznych na obszarach morskich.

Głównym założeniem tych ćwiczeń było przejęcie kutra transportowego przez terrorystów. Po uzyskaniu takiej informacji wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w obszarze wodnym podjęły czynności wynikające z ich kompetencji.

Policjanci uczestniczący w tym ćwiczeniu zabezpieczali  teren Marynarki Wojennej w Kołobrzegu, w której zebrały się służby uczestniczące w zadaniu. Powołano zespół negocjatorów. W zdaniu uczestniczyło ponad 25 instytucji oraz dowództw pod egidą Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po przejęciu zakładników po szturmie GROM-u oraz zatrzymaniu terrorystów  przez funkcjonariuszy ze Straży Granicznej policjanci uczestniczyli w zatrzymywaniu tych osób, przeszukiwaniu i transportowaniu do właściwej jednostki.

Całe zadanie miało na celu doskonalenie wymiany informacji pomiędzy różnymi służbami oraz  usprawnienie procedur współdziałania z układem pozamilitarnym. Istotną kwestią była także ocena przebiegu procesu planistycznego podczas przygotowania operacji reagowania kryzysowego na zagrożenia w obszarach morskich.

 

Źródło: KWP Szczecin