Szkolenie „Przygotowanie negocjatorów policyjnych do możliwych zagrożeń podczas Szczytu NATO i ŚDM”

Data publikacji: 21.06.2016

Przygotowanie negocjatorów policyjnych do reakcji na możliwe zagrożenia podczas zbliżających się Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży było przedmiotem szkolenia zorganizowanego przez Sekcję Negocjacji Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji w dniach 15-17.06.2016 r.

Eksperci zaproszeni na szkolenie omówili tematy z zakresu różnic kulturowych w ujęciu teoretycznym i praktycznym, psychologii i psychiatrii, kontaktu z mediami, pierwszej pomocy przedmedycznej, rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz zagrożeń CBRN. Przez trzy dni prowadzili wykłady dla negocjatorów policyjnych reprezentujących wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy, która będzie pomocna w trakcie realizacji działań o charakterze negocjacyjnym pod kątem wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych podczas Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Ważnym elementem było wyjaśnienie zasad współpracy zespołu negocjacyjnego z Wydziałem Bojowym BOA KGP w teorii i praktyce. Podsumowaniem zdobytej wiedzy było przygotowanie i przeprowadzenie symulacji obrazującej wystąpienie możliwych zagrożeń podczas Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Słuchacze reprezentując bardzo wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych skutecznie reagowali na występujące zagrożenia podczas symulacji praktycznych tym samym udowadniając, że już dziś przygotowani są do działań podczas Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

Finałem szkolenia było wręczenie każdemu uczestnikowi zaświadczenia wydanego przez Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych kom. Dariusza Ziębę. Kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie przekazanie zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przez każdego uczestnika szkolenia w swoich zespołach negocjacyjnych, gdzie pozostali negocjatorzy również poznają wiedzę i zdobędą umiejętności zaprezentowane w siedzibie BOA KGP. 

       

 

 

 

(BOA KGP / mw)