W WSPol ponad 22 litry krwi popłynęły do potrzebujących

Data publikacji: 01.07.2016

Ponad 22 litry krwi zebrano podczas jednodniowej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 50 policjantów, pracowników, słuchaczy oraz studentów Uczelni podzieliło się najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi – darem życia.

1 lipca 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, której organizatorem było Koło Honorowych Dawców Krwi działające przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W akademiku, w którym działał punkt poboru krwi, tłumnie zjawili się policjanci, pracownicy cywilni, studenci oraz słuchacze WSPol.

Podczas jednodniowej akcji 59 osób wyraziło chęć oddania drogocennego surowca ratującego życie. Ze względów zdrowotnych 9 osób nie mogło tego zrobić. Pozostałych 50 krwiodawców oddało w tym dniu 22,5 litra krwi.


Pamiętajmy!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.

"Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia ... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata" – Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców - 2004 r.

Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

 

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie