Szkolenie dla lektorów i osób prowadzących uroczystości policyjne

Data publikacji: 06.07.2016

Ponad 160 policjantów i pracowników cywilnych z garnizonu śląskiego oraz województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego, wzięło udział w szkoleniu z zakresu wystąpień publicznych oraz prowadzenia uroczystości o charakterze ceremonialnym. Wśród zaproszonych prelegentów byli: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, insp. w stanie spoczynku Grzegorz Jach, podinsp. Katarzyna Bodzioch Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Katowicach oraz sierż. szt. Krystian Niegel z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach. Spotkanie zorganizował Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że ceremoniał policyjny oraz wystąpienia publiczne podczas uroczystości państwowych, religijnych i resortowych są czynnikami budującymi wizerunek naszej formacji. Wygląd zewnętrzny oraz zachowanie lektorów w istotny sposób wpływają na to, jak jest oceniana instytucja, chociażby w kontekście organizacji zbliżającego się Święta Policji.

Dlatego też, aby poszerzyć wiedzę w tym zakresie i doskonalić nabyte już umiejętności, kierownictwo Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach podjęło się organizacji wczorajszego szkolenia. Skierowane ono było nie tylko dla lektorów, ale również dla osób pełniących, bądź mogących pełnić w przyszłości, funkcję rzecznika, dowódcy uroczystości, czy też przygotowujących wystąpienia publiczne. Na Auli im. Aspiranta Policji Województwa Śląskiego Jana Kali Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zasiedli nie tylko policjanci i pracownicy cywilni ze śląskiego garnizonu policji, reprezentujący komendy miejskie, powiatowe, oddziały prewencji oraz samodzielny pododdział antyterorrystyczny, ale również blisko 40 przedstawicieli komend z Krakowa, Kielc i Opola.

Szkolenie rozpoczął podinsp. Paweł Dratwiński – Zastępca Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, który przywitał gości oraz wprowadził obecnych na szkoleniu w zagadnienia dotyczące wystąpień publicznych.

Następnie sierż. szt. Krystian Niegel z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego omówił, w jaki sposób przygotować oprawę uroczystości ze zwróceniem uwagi na poprawne umundurowanie oraz zachowanie funkcjonariuszy biorących udział w wydarzeniu pod względem musztry i ceremoniału.

Dla wielu osób prowadzących uroczystości i występujących publicznie nieodzownym elementem takiego wydarzenia jest towarzyszące im uczucie stresu. Dlatego też, w jaki sposób sobie z nim poradzić podczas szkolenia doradzała podinsp. Katarzyna Bodzioch Kierownik Sekcji Psychologów katowickiej komendy wojewódzkiej.

Po krótkiej przerwie swoją prelekcję rozpoczął szczególnie wyczekiwany prelegent insp. w stanie spoczynku Grzegorz Jach. Podczas swojego wystąpienia przedstawił wiele istotnych praktycznych aspektów dotyczących ceremoniału policyjnego i wskazówek dla prowadzących, odnoszących się do poszczególnych etapów uroczystości.

Uzupełnieniem przedstawionych wcześniej zagadnień był wykład wygłoszony przez prof. zw. dr hab. Jadwigę Stawnicką. Dotyczył on istotnych kwestii, którymi są m.in. odpowiednie przygotowanie językowe, poprawność używanych sformułowań, pracy narządu głosu, właściwej wymowy i zmienności tonu głosu oraz prawidłowej dykcji.

Należy zwrócić uwagę, że było to pierwsze tego typu szkolenie w garnizonie śląskim dla lektorów i osób prowadzących uroczystości o charakterze ceremonialnym, które wpisuje się w przyszłościowe zagadnienie marketingu narracyjnego.Źródło: KWP Katowice