Pożegnanie z mundurem

Data publikacji: 08.07.2016

Inspektor Piotr Gaca, pełniący od prawie 5 lat funkcję Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile, z dniem 8 lipca 2016 r. przeszedł w stan spoczynku. Uroczysta zbiórka z okazji pożegnania Zastępcy Komendanta odbyła się 7 lipca w auli Szkoły. Wśród obecnych na uroczystości gości byli: insp. Natalia Rost – Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, insp. Adam Frankowski – Kierownik Instytutu Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, mł. insp. Maria Halczyj-Siwecka – Naczelnik Wydziału Ogólnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, nadkom. Piotr Wójcik – Naczelnik Wydziału Werbunkowego Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Sławomir Sobański – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile, podinsp. Urszula Cur – Koordynator psychologów Wydziału Werbunkowego Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz ks. dr Władysław Nowicki – Kapelan Szkoły Policji w Pile.

W pożegnaniu uczestniczyła również kadra, funkcjonariusze i pracownicy Szkoły. Po złożeniu meldunku Komendantowi Szkoły przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru, Naczelnik Wydziału Kadr mł. insp. Agnieszka Kozłowska – Kordy odczytała rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji o przejściu w stan spoczynku insp. Piotra Gacy. Następnie insp. Piotr Gaca pożegnał się ze sztandarem Szkoły i złożył meldunek Komendantowi Szkoły o zdaniu obowiązków służbowych.
W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Szkoły podziękowania za wieloletnią, pełnioną z ogromnym zaangażowaniem, służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta złożył Komendant Szkoły Policji w Pile mł. insp. Roman Sobczak. Powołując się na słowa duńskiego filozofa i poety, że „życie można zrozumieć oglądając się za siebie, ale żyć można patrząc tylko przed siebie”, życzył insp. Piotrowi Gacy miłych wspomnień, zdrowia, radości, realizacji wszelkich marzeń i planów oraz poświęcenia się swoim pasjom.
Kilka pożegnalnych słów wygłosił także sam insp. Piotr Gaca, dziękując wszystkim za lata owocnej współpracy oraz podkreślił, że Szkoła Policji w Pile zawsze będzie jego Szkołą, do której będzie mu miło wracać nie tylko we wspomnieniach.

Insp. Piotr Gaca jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także Akademii Bydgoskiej, gdzie ukończył Wydział Pedagogiki i Psychologii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1988 roku jako kursant Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. Ze swoim rodzinnym miastem był zawodowo związany przez większą część służby. W 1995 roku został asystentem Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego KRP Bydgoszcz Bartodzieje. Był to początek jego przygody z pionem policji kryminalnej. Po licznych awansach, w 2007 roku, został naczelnikiem Wydziału Werbunkowego Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Funkcję tę sprawował do roku 2011, kiedy to 1 grudnia rozpoczął służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta do spraw dydaktycznych Szkoły Policji w Pile. Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, a także Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Przez okres służby w Szkole Policji w Pile insp. Piotr Gaca dał się poznać jako człowiek konkretny i wymagający, ale jednocześnie wzbudzający sympatię i zaufanie pracowników. W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi za współpracę i życzymy, by czas emerytury sprzyjał rozwijaniu pasji i czerpaniu z życia tego, co najlepsze.

Źródło: Szkoła Policji w Pile