Morze krwi w Słupsku

Data publikacji: 08.07.2016

Po raz kolejny z inicjatywy samorządu szkolnego słuchaczy w auli Szkoły Policji odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. 70 słuchaczy oddało łącznie 31,5 litra krwi.

Akcja honorowego oddawania krwi odbyła się w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. W sezonie letnim zapasy krwi dramatycznie maleją. Ta właśnie pora roku jest okresem szczególnie trudnym dla służby zdrowia, ponieważ w czasie wakacji wzrasta liczba wypadków, gdzie niejednokrotnie potrzebna jest krew – każda grupa krwi jest zatem na wagę złota. W związku z tym wolontariusze pilskiej szkoły od lat z wielkim zaangażowaniem włączają się w akcje oddawania krwi w celu pomagania innym ludziom. Zdecydowaną większość oddających krew stanowili słuchacze kursów szkolenia zawodowego podstawowego. Wielu z nich robiła to po raz pierwszy. Młodzi policjanci pokazali, że służba na rzecz drugiego człowieka może mieć wymiar dzielenia się sobą - w wielu przypadkach także ratowania życia ludzkiego. Warto zaznaczyć, że przy okazji prowadzonej akcji, samorząd zorganizował zbiórkę czekolad, które zostaną przekazane dla podopiecznych placówek, z którymi od wielu lat wolontariusze naszej szkoły współpracują. Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za dar serca w postaci honorowo oddanej krwi oraz za wsparcie dzieci i podopiecznych placówek słodyczami.

Źródło: Szkoła Policji w Pile