Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM

Zamieszczony Data publikacji 11.07.2016

Dobiegł końca cykl doskonalenia zawodowego dla policjantów województwa śląskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W trakcie 189 szkoleń trwających 6 tygodni zostało przeszkolonych 3296 policjantów. Organizatorem tego projektu był Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach i Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu. Szkolenia te były kolejnym etapem doskonalenia mundurowych przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży.

W ramach projektu, który trwał od 23 maja do 01 lipca 2016 roku przeprowadzono łącznie 189 szkoleń. W tym czasie przeszkolono 3296 funkcjonariuszy wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu śląskiego, Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Bielsku Białej i Częstochowie, Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach.

Zajęcia z funkcjonariuszami prowadzili: Ratownicy Medyczni Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu - Porąbka, Zespoły Medyczne Oddziału Prewencji Policji w Katowicach Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Bielsku Białej i Częstochowie, Instruktorzy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Funkcjonariusze biorący udział w szkoleniach zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną, która niezbędna jest do ratowania ludzkiego życia, ale też ćwiczyli praktyczne umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Szkolenia miały na celu podniesienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz były kolejnym etapem doskonalenia mundurowych przed zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży.

Źródło: KWP w Katowicach

  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
  • Policjanci ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przed ŚDM
 
powrót
drukuj