Informacyjny Serwis Policyjny

Ukończyli pierwsze w swojej zawodowej karierze szkolenie

Zamieszczony Data publikacji 20.07.2016

Po 6 miesiącach nauki dopięli swego. Ponad 70 policjantów i policjantek ukończyło pierwsze w swojej zawodowej karierze szkolenie. Teraz młodzi funkcjonariusze wrócą do swoich macierzystych jednostek, gdzie podczas codziennej służby będą mieli okazję wykorzystać zdobytą w WSPol wiedzę i umiejętności.

18 lipca 2016 r. w auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego policjantów. Zanim do tego doszło 75 funkcjonariuszy z woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego musiało ukończyć blisko 6 miesięczny kurs przygotowujący ich do wykonywania zadań służbowych w komórkach prewencji i oddziałach prewencji Policji.

Pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, funkcjonariusze m.in. poznawali różne przepisy prawa, uczyli się wszelkich procedur z nich wynikających, zdobywali wiedzę i umiejętności z posługiwania się bronią palną, środkami przymusu bezpośredniego. Przygotowywali się do trudnej, odpowiedzialnej pracy.

W uroczystości zakończenia szkolenia udział wzięła kadra kierownicza oraz funkcjonariusze Uczelni. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła insp. dr Danuta Bukowiecka – Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która pogratulowała funkcjonariuszom zdania egzaminu, a także złożyła życzenia na dalszą służbę.

Następnie głos zabrał podkom. Wojciech Bilewicz – Pełnomocnik Komendanta-Rektora WSPol ds. Ochrony Praw Człowieka, który przypomniał policjantom, że ich praca jest służbą na rzecz społeczeństwa. Przypomniał również, by traktować wszystkich, wobec których podejmować będą interwencję, z godnością oraz poszanowaniem ich praw.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała przedstawicielka słuchaczy kończących szkolenie, która podziękowała kadrze WSPol za wsparcie, okazane zaufanie oraz zdobytą, dzięki nim, wiedzę i umiejętności.

Źródło: WSPol

  • zakończenie kursu podstawowego w WSPol w Szczytnie
  • zakończenie kursu podstawowego w WSPol w Szczytnie
  • zakończenie kursu podstawowego w WSPol w Szczytnie
  • zakończenie kursu podstawowego w WSPol w Szczytnie
  • zakończenie kursu podstawowego w WSPol w Szczytnie
  • zakończenie kursu podstawowego w WSPol w Szczytnie
 
powrót
drukuj