Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Porozumienie Szkoły Policji w Katowicach o współpracy naukowo-dydaktycznej z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zamieszczony Data publikacji 21.07.2016

20  lipca br. Szkoła Policji w Katowicach zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ze strony Szkoły Policji w Katowicach dokument podpisał komendant insp. dr Rafał Kochańczyk, a Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej reprezentowała rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Porozumienie zostało przyjęte w celu rozwijania współpracy w obszarze naukowo-dydaktycznym, uaktywniania środowiskowego i kulturowego obu stron oraz ich wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego i regionu w kontekście szeroko rozumianej profilaktyki i bezpieczeństwa publicznego.

Obustronna umowa zakłada m.in. wymianę informacji w zakresie treści programowych, które realizowane są w ramach zagadnień prawnych, społecznych, prewencyjnych, pedagogicznych i metodycznych, udział studentów i słuchaczy w wykładach lub innych formach dydaktycznych organizowanych w obu ośrodkach kształcenia na zasadzie wymiany, wspólne organizowanie kursów i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry obu stron czy wzajemne korzystanie z bazy dydaktyczno-szkoleniowej i kulturalnej.

Współpraca w dziedzinie dydaktyki i badań naukowych przewiduje także wspólne organizowanie konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, projektowanie i realizację wspólnych programów badawczych oraz wspólne nawiązywanie kontaktów z zagranicznym środowiskiem naukowym poprzez zapraszanie specjalistów do obu ośrodków kształcenia.

Celem porozumienia jest również zwiększenie aktywności społecznej i kulturowej w środowisku lokalnym i regionie, jak np. edukowanie w kierunku kształtowania proeuropejskich postaw społecznych zbliżających społeczność akademicką obu stron do pełnej integracji z Unią Europejską czy współpracę ze środowiskiem lokalnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki w rozumieniu prewencji kryminalnej.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach

 

  • komendant insp. dr Rafał Kochańczyk oraz rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.
  • komendant insp. dr Rafał Kochańczyk oraz rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.
  • komendant insp. dr Rafał Kochańczyk oraz rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.
 
powrót
drukuj