Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim

Zamieszczony Data publikacji 01.08.2016
  • uroczystość podpisania porozumienia o współpracy naukowo dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia - Rektora, a Szkołą Policji w Pile, którą reprezentował insp. Mariusz Wiatr – Zastępca Komendanta.
  • uroczystość podpisania porozumienia o współpracy naukowo dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia - Rektora, a Szkołą Policji w Pile, którą reprezentował insp. Mariusz Wiatr – Zastępca Komendanta.
  • uroczystość podpisania porozumienia o współpracy naukowo dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia - Rektora, a Szkołą Policji w Pile, którą reprezentował insp. Mariusz Wiatr – Zastępca Komendanta.
  • uroczystość podpisania porozumienia o współpracy naukowo dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia - Rektora, a Szkołą Policji w Pile, którą reprezentował insp. Mariusz Wiatr – Zastępca Komendanta.

29 lipca 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia - Rektora, a Szkołą Policji w Pile, którą reprezentował insp. Mariusz Wiatr – Zastępca Komendanta. Porozumienie zakłada współpracę w obszarze naukowo-dydaktycznym, uaktywnienie środowiskowe i kulturowe obu podmiotów edukacyjnych oraz wspólne działanie w kontekście szeroko rozumianej profilaktyki i bezpieczeństwa publicznego. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Robert Netczuk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Dotychczasowa współpraca miała swój wymiar w zakresie uczestnictwa pracowników naukowych Uniwersytetu w sympozjach organizowanych przez Szkołę Policji w Pile, natomiast nauczyciele policyjni Zakładu Służby Kryminalnej Naszej Szkoły realizowali zajęcia dydaktyczne z zakresu patologii społecznych oraz negocjacji w sytuacjach kryzysowych dla studentów w siedzibie Uniwersytetu.

Podpisanie porozumienia o współpracy wzbudziło zainteresowanie lokalnej telewizji oraz radia. W wywiadzie udzielonym przez Zastępcę Komendanta Szkoły dla TVP3, insp. Mariusz Wiatr podkreślał nowe możliwości i płaszczyzny współpracy jakie stwarza nam porozumienie. Przedstawiciele mediów zadawali pytania dotyczące realizowanych przez Naszą Szkołę kursów, podkreślając jej kryminalny profil.

Źródło: Szkoła Policji w Pile

powrót
drukuj