Informacyjny Serwis Policyjny

Hołd dla warszawskich Powstańców

Zamieszczony Data publikacji 02.08.2016

W tym roku obchodzimy 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy przez ostatnie dni odbywały się uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku. Policjanci, jak co roku, włączyli się w obchody upamiętniające powstanie i wspólnie z warszawiakami uczcili pamięć Powstańców.

W sobotę 30 lipca Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski oraz p.o. Komendanta Rejonowego Policji KRP Warszawa IV mł. insp. Sławomir Trojanowski wzięli udział w spotkaniu Powstańców Warszawskich z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Prezydent m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz Waltz. Podczas uroczystości w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego wręczono nadane przez prezydenta ordery i odznaczenia państwowe.

Szef stołecznej Policji uczestniczył także w niedzielnej uroczystej Sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w Zamku Królewskim, podczas której Prezydent m.st. Warszawy oraz przewodnicząca Rady m.st. Warszawy wręczyły odznaki Honorowego Obywatela m.st. Warszawy. W tym roku tytuł ten nadano prof. Adamowi Strzemboszowi. W trakcie uroczystości wręczono również Nagrody m.st. Warszawy. Są to wyróżnienia dla wybitnych warszawiaków i instytucji działających na rzecz rozwoju stolicy, a także dla ludzi kultury, nauki i sztuki. Każdy z 17 laureatów otrzymał statuetkę Syreny Warszawskiej.

W poniedziałek 1 sierpnia przed południem policjanci z Mokotowa wystawili poczet sztandarowy z asystą honorową przy pomniku „Mokotów Walczący – 1944” w Parku im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera. Następnie przedstawiciele Komendy Rejonowej Policji Warszawa II z I zastępcą komendanta rejonowego mł. insp. Krzysztofem Królem złożyli przed pomnikiem wieniec.

Punktualnie o 12.00  przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana posterunku honorowego. W odprawie wart udział wzięli przedstawiciele władz, powstańcy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy stolicy. Policyjną formację reprezentowali: Komendant Główny Policji, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski. Po oddaniu salwy honorowej przez kompanie reprezentacyjne, zgromadzeni goście złożyli wieńce.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa I insp. Sławomir Piekut uczestniczył w uroczystościach przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej. Delegacja śródmiejskiej Policji upamiętniając wydarzenie sprzed 72 lat złożyła wieniec razem z przedstawicielami innych służb, instytucji i organizacji.

Dokładnie o 17:00 funkcjonariusze patrolujący ulice stolicy zatrzymali się i razem z przechodniami oddali honor poległym Powstańcom, a Komendant Stołeczny Policji insp. Robert Żebrowski uczcił pamięć poległych w powstaniu przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Dla upamiętnienia kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego na terenie Warszawy zabrzmiały syreny alarmowe.

Wieczorem tego dnia na Kopcu Powstania Warszawskiego  przy ul. Bartyckiej zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, Powstańcy, parlamentarzyści, oficerowie służb mundurowych oraz mieszkańcy Warszawy. Ogień pamięci, od którego na szczycie kopca zapalono ognisko, z Grobu Nieznanego Żołnierza przyniosła sztafeta pokoleń złożona z kombatantów, żołnierzy, harcerzy i stołecznych strażników miejskich. Podczas uroczystości na kopcu Komendę Stołeczną Policji reprezentowali przedstawiciele mokotowskiej komendy.

Źródło: KSP

 

 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, policjanci, żołnierze i strażnicy miejscy oddają hołd poległym powstańcom
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, policjanci oddają hołd poległym powstańcom
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, żołnierze różnych formacji maszerują w kierunku grobu Nieznanego Żołnierza
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, minister Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny państwowej straży pożarnej nadbryg. Leszek Suski oddają hołd poległym powstańcom przed grobem Nieznanego Żołnierza
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, delegacja policjantów z KSP przed Grobem Nieznanego Żołnierza z wieńcem
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, komendant stołeczny policji insp. Robert Żebrowski wpisuje się do księgi pamiątkowej przy Grobie Nieznanego Żołniera
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, żołnierze i strażnicy miejscy oddają hołd w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, uczestnicy uroczystości w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, uczestnicy uroczystości w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, prezydent RP Andrzej Duda wręcza medal powstańcowi
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, komendant stołeczny policji insp. Robert Żebrowski, II Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Zbigniew Włodarczyk
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, orkiestra reprezentacyjna policji
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, poczty sztandarowe żołnierzy, policji, harcerzy, straży miejskiej przed pomnikiem „Mokotów Walczący – 1944” w Parku im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, warta honorowa przy pomniku „Mokotów Walczący – 1944” w Parku im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, płonący znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, kompania reprezentacyjna wojska polskiego na placu Józefa Piłsudskiego
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, minister MSWiA Mariusz Błaszczak i szefowie podległych służb składają wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, policjanci składają hołd przed grobem Nieznanego żołnierza, w tle inne delegacje
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, uroczystości przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, uroczystości przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej, delegacja Policji składa wieniec
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, uroczystości przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej, policjant oddaje honor, za nim stoi delegacja wojska polskiego
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, warta honorowa złożona z 2 harcerzy, 2 strażników miejskich i 2 żołnierzy przed pomnikiem na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku, szczyt pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej, delegacja policji z wieńcem, w tle inne delegacje
 • uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej maszerujące poczty sztandarowe, na głównym planie poczet sztandarowy policji, w tle harcerze
 
powrót
drukuj