Ćwiczenia policjantów z pododdziałów antyterrorystycznych

Data publikacji: 08.09.2016

Już po raz drugi Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie była organizatorem szkolenia dla funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych Policji z całego kraju. Podczas ćwiczeń główny nacisk położono na praktyczne doskonale umiejętności działań taktyczno – wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca. Takie umiejętności wykorzystywane są później zarówno podczas działań bojowych, ale także podczas akcji ratowniczych.

Do głównych zadań lubelskiej Sekcji Antyterrorystycznej należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Policjanci uczestniczą w działaniach  realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych a także ratowniczych w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych lub awarii technicznych.

Specyfika realizacji tych zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach doskonałej sprawności fizycznej, panowania na stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. Wśród lubelskich antyterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści, funkcjonariusze  posiadają także kwalifikacje płetwonurków. Wszyscy lubelscy antyterroryści mają za sobą kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Policjanci muszą stale ćwiczyć i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Często wyjeżdżają na szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych.

Lubelscy policjanci już po raz drugi byli organizatorami szkolenia taktyczno – wysokościowego. Podczas ćwiczeń  podobnie jak w roku ubiegłym wykorzystywany był śmigłowiec policyjny. W szkoleniu uczestniczyło  kilkudziesięciu funkcjonariuszy z pododdziałów antyterrorystycznych z kraju,  a także funkcjonariusze innych służb.

Celem  takich szkole jest doskonalenie umiejętności z zakresu technik wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca oraz wypracowanie algorytmów postępowania. Antyterroryści ćwiczyli  m.in. zjazd ze śmigłowca na linach osobistych i pokładowych w terenie przygodnym, gdzie istnieje potrzeba desantowania większej liczby funkcjonariuszy, a także zjazd na ograniczoną przestrzeń np. platformę czy stojący pojazd. Tego typu umiejętności wykorzystywane są zarówno podczas działań bojowych, ale także podczas działań ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy awarią techniczną.

Źródło: KWP Lublin

 

Film Ćwiczenia policjantów z pododdziałów antyterrorystycznych