Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Recertyfikacja policyjnych ratowników

Zamieszczony Data publikacji 22.09.2016

Ponad pół tysiąca policjantów-ratowników przejdzie w tym roku w słupskiej Szkole Policji egzamin recertyfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W środę egzamin taki zdała z wynikiem pozytywnym kolejna grupa funkcjonariuszy. Policyjni ratownicy kształcą się w nowo oddanych do użytku pomieszczeniach symulacyjnych „Centrum ratownictwa”.

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje wymagające udzielenia pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka - tylko znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz  pozwoli na  wdrożenie właściwych algorytmów postępowania.

W polskiej Policji każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak wśród policjantów jest jeszcze, licząca ponad 4,5 tysiąca osób grupa ratowników, którzy posiadają certyfikat uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Program odbywających się w słupskiej Szkole Policji zajęć ma przygotować właśnie tych policjantów-ratowników, którym kończy się 3-letni termin uprawnień ratowniczych, do egzaminu recertyfikacyjnego.

Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.  Ratownicy rozwiązują test opracowany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi w przynajmniej 90 procentach.
Egzamin praktyczny  obejmuje wykonanie dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
Wynik pozytywny egzaminu praktycznego daje uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez kolejne 3 lata.

Tylko w tym roku w Szkole Policji w Słupsku ma odbędzie szkolenie i przystąpi do egzaminu nadającego tytuł ratownika ponad pół tysiąca policjantów. Kurs przeprowadzany jest przez policyjnych wykładowców: ratowników i pielęgniarki. Kursy recertyfikujące prowadzi również również Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 • Szkolenie przedłużające ratownicze uprawnienia
 
powrót
drukuj