Informacyjny Serwis Policyjny

Po raz trzeci z rzędu „Puchar Szefa BOR” jest nasz!

Zamieszczony Data publikacji 27.09.2016

W ramach „III Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy i Żołnierzy” 22 września 2016 r. na Strzelnicy Ośrodka Szkoleniowego BOR w Raduczu odbyły się Zawody Strzeleckie o „Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu”. Zawody objęte zostały Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do rywalizacji stanęły 3-osobowe drużyny reprezentujące jednostki Policji, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Centralne Biuro Śledcze Policji, Żandarmerię Wojskową, Straż Graniczną, Straż Miejską, Służbę Więzienną oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Szkoła Policji w Katowicach w składzie nadkom. Krzysztof Fojcik, podkom. Tomasz Głuchowski, st. asp. Adam Hetman. Drugie miejsce na podium przypadło reprezentacji Biura Ochrony Rządu, trzecie zaś przedstawicielom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W klasyfikacji indywidualnej wygrał por. Grzegorz Orłowski z z Biura Ochrony Rządu, na drugim miejscu podium stanął st. asp. Albert Piórkowski z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a miejsce trzecie przypadło Arkadiuszowi Barydze.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej kobiet zajęła asp. Magdalena Maszer z Komendy Głównej Policji. Drugie miejsce przypadło kpt. Jolancie Bożyk z Biura Ochrony Rządu, a trzecie kom. Indze Kołodziej z Komendy Stołecznej Policji.

Reprezentanci Szkoły Policji w Katowicach w klasyfikacji indywidualnej uplasowali się kolejno: st. asp. Tomasz Bujoczek – 4 miejsce, st. asp. Adam Hetman – 6 miejsce, nadkom. Krzysztof Fojcik – 7 miejsce, podkom. Tomasz Głuchowski – 9 miejsce.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach

 

  • Zawody Strzeleckie o „Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu”
  • Zawody Strzeleckie o „Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu”
  • Zawody Strzeleckie o „Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu”
  • Zawody Strzeleckie o „Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu”
  • Zawody Strzeleckie o „Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu”
  • Zawody Strzeleckie o „Puchar Szefa Biura Ochrony Rządu”
 
powrót
drukuj