Informacyjny Serwis Policyjny

Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego

Zamieszczony Data publikacji 28.09.2016

We wtorek, 27 września, o godz. 14.00, przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę utworzenia cywilnych struktur państwowych. W uroczystości udział wzięły władze m.st. Warszawy, przedstawiciele parlamentu, kombatanci oraz w imieniu Komendanta Stołecznego Policji insp. Sławomir Piekut.

Polskie Państwo Podziemne, działające od 27 września 1939 do wyzwolenia w 1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Związek Sowiecki, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie.

We wrześniu 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK. Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze RP na uchodźstwie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Delegatura składała się z 18 departamentów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Pracy i Opieki Społecznej oraz Oświaty i Kultury. Wymiarem sprawiedliwości zajmowało się Kierownictwo Walki Cywilnej (oddzielny organ Delegatury) wraz z Cywilnymi Sądami Specjalnymi i Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa podziemna Policja. Sądzono za kolaborację z okupantem i wymierzano kary, od bojkotu, chłosty, kontrybucji aż po wyroki śmierci. W tym czasie odbywało się tajne nauczanie akademickie. Największym ośrodkiem tajnego nauczania akademickiego była Warszawa, gdzie na kompletach kształciło się 4,5 tys. studentów.

1 lipca 1945 r. Rada Jedności Narodowej ogłosiła przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego, nazywane Testamentem Polski Walczącej, mówiące o Polsce wolnej, sprawiedliwej i demokratycznej.

W rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego na uroczysty apel przybyli przedstawiciele władz państwowych, władze m.st. Warszawy, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz insp. Sławomir Piekut, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I, który w imieniu Komendanta Stołecznego Policji pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK złożył wieniec.

Źródło: KSP

  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
  • Uroczystości z okazji 77 rocznicy powstania Państwa Podziemnego
 
powrót
drukuj