Spotkanie ekspertów w ramach projektu "Drugstop"

Data publikacji: 06.10.2016

Funkcjonariusze z Polski i Czech kolejny raz spotkali się w ramach realizowanego projektu „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. Tym razem warsztaty odbyły się na terenie naszego województwa. Ich celem jest wspólne wypracowanie skutecznych sposobów współdziałania policjantów z Polski i Czech w rozwiązywaniu problemów narkotykowych oraz wypracowanie systemu szybkiej wymiany informacji.

W Jarnołtówku trwa spotkanie polskich i czeskich policjantów, który rozmawiają o problemach dotyczących przestępczości narkotykowej po obu stronach granicy. Dzięki nawiązanej współpracy możliwa będzie wzajemna wymiana informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych, pojawiających się na rynku.

Podczas spotkania omówione zostały uregulowania prawne oraz procedury stosowane przez Policję obu krajów w ramach zwalczania przestępczości narkotykowej, między innymi sposoby postępowania funkcjonariuszy w czasie ujawnienia osób posiadających substancje psychoaktywne, zasady konfiskaty narkotyków oraz sposoby identyfikacji substancji narkotycznych. Wymiana doświadczeń w tym zakresie, a także ukazanie różnic w przepisach prawa, ułatwi opracowanie skutecznych sposobów współdziałania służb w walce z narkotykowym procederem.

Integralną częścią projektu jest również wspólna kampania prewencyjna dotycząca problematyki narkotykowej. Realizowany projekt to nie tylko szkolenia i wymiana doświadczeń, ale również zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego w szybkiej identyfikacji substancji psychoaktywnych, szczególnie nowych substancji, pojawiających się na rynku narkotykowym.

Na Partnera Wiodącego projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały następujące jednostki:

po stronie polskiej:

  •     Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  •     Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

po stronie czeskiej:

  •     Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
  •     Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
  •     Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
  •     Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
  •     Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Źródło: KWP Opole