Informacyjny Serwis Policyjny

Ważny dzień dla świętokrzyskiej Policji

Zamieszczony Data publikacji 07.10.2016

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak przekazał również rozkazy personalne dotyczące objęcia stanowisk służbowych Komendantów Powiatowych Policji w garnizonie świętokrzyskim.

Na początku uroczystości wyróżniono 16 policjantów województwa świętokrzyskiego medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnią Służbę” oraz 22 funkcjonariuszy odznaczeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”. Ponadto za zaangażowanie w udzielaniu pomocy świętokrzyskiej Policji uhonorowano dziś medalami „Za zasługi dla Policji” Wójta Gminy Łoniów Szymona Kołacza oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie Iwonę Gieroń. Medale i odznaczenia wręczył Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.

W związku z faktem powołania z dniem 24 września 2016 roku na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach podinsp. Tomasza Zawadzkiego oraz powołaniem z dniem 24 września 2016 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Piotra Zalewskiego, kolejnym punktem spotkania była ceremonia ich powitania ze sztandarami obejmowanych jednostek.

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach wręczył rozkazy personalne dot. powierzenia obowiązków m.in. na stanowiskach Komendantów Powiatowych Policji w garnizonie świętokrzyskim.  Zmiany nastąpiły w kilku jednostkach powiatowych, ale nie tylko. Od dziś we Włoszczowie komendantem jest mł. insp. Marzena Piórkowska, dotychczas sprawująca tę funkcję w Busku – Zdroju. Tam natomiast szefem jednostki został insp. Jakub Kosiń, który był przełożonym kazimierskich funkcjonariuszy. Obecnie tą jednostką kierował będzie mł. insp. Piotr Wrześniewski z włoszczowskiej komendy. W Staszowie komendantem został insp. Leszek Dębowski z Opatowa, a w Skarżysku – Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński ze Staszowa, natomiast jego Pierwszym Zastępcą jest teraz dotychczasowy Naczelnik Wydziału do walki z Korupcją KWP w Kielcach mł. insp. Jarosław Jasieńczuk. Kolejno pierwszym zastępcą komendanta w Końskich będzie mł. insp. Dariusz Dębowski z komendy w Skarżysku – Kamiennej, a jednostką w Opatowie kierował będzie mł. insp. Ryszard Komański dotychczasowy zastępca komendanta w Staszowie.

Podczas uroczystości wręczona została statuetka „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej” za wspieranie działań naszej formacji, zaangażowanie w pomoc oraz współpracę. Wyróżniono i uhonorowano nią Prezydenta Miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego.

Oprócz nagrodzonych i wyróżnionych, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach wraz z zastępcami  insp. Arturem Bieleckim, insp. Markiem Przybyszewskim oraz insp. Arturem Bednarkiem we wczorajszej uroczystości uczestniczyli także Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk, w imieniu Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim inż. Andrzej Kaniewski, Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda, a także kadra kierownicza Policji garnizonu świętokrzyskiego.

Źródło: KWP Kielce

 

 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 • uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym policjantom, a także statuetki „Przyjaciel Policji Świętokrzyskiej”
 
powrót
drukuj