Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspercka wizyta ewaluacyjna w Polskim Biurze ds. Odzyskiwania Mienia

Zamieszczony Data publikacji 07.10.2016

W dniach 4-6 października 2016 roku Wydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, pełniący rolę polskiego Biura ds. Odzyskiwania Mienia gościł trzyosobową delegację zagraniczną. Przedmiotowa wizyta miała związek z ewaluacją wzajemną europejskich biur ds. odzyskiwania mienia, których głównym zadaniem jest międzynarodowa wymiana informacji o mieniu pochodzącym z przestępstwa.

Zagraniczni eksperci reprezentujący niemieckie i włoskie Biuro ds. Odzyskiwania Mienia oraz reprezentant Europolu uczestniczyli w corocznym seminarium szkoleniowym dotyczącym ujawniania i identyfikacji mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym, które Wydział ds. Odzyskiwania Mienia zorganizował w dniach 3-5 października w Dębem. W szkoleniu wzięli udział naczelnicy Wydziałów ds. Odzyskiwania Mienia KWP w Poznaniu i KSP, koordynatorzy ds. odzyskiwania mienia z KWP i CBŚP, reprezentanci Biura Kryminalnego i czterech szkół policyjnych: WSPol w Szczytnie, CSP w Legionowie, SP w Pile i SP w Katowicach oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów, Prokuratury Krajowej i Straży Granicznej.

Natomiast 6 października, podczas wizyty w Komendzie Głównej Policji, ewaluatorzy zostali zapoznani z uwarunkowaniami współpracy międzyresortowej mającej na celu zwiększenie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Spotkanie poprowadził insp. Krzysztof Kot, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP nadzorujący pracę Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia. Naczelnik Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia, nadkom. Jacek Sztandar przedstawił zagranicznym ekspertom podstawy prawne i organizacyjne systemu odzyskiwania mienia w Polsce oraz wskazał na kluczową rolę jaką pełni w nim policja jako organ odpowiedzialny za ujawnianie i identyfikację składników majątkowych sprawców przestępstw. Następnie pan Robert Lizak, Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, w swoim wystąpieniu podkreślił rolę ujawniania mienia w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz przedstawił założenia projektowanej ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości Naczelnik Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego Departamentu Legislacyjnego, pan Sędzia Rafał Kierzynka przedstawił założenia ustawy o konfiskacie rozszerzonej. Przedstawiciel Prokuratury Krajowej pan Prokurator Andrzej Reczka, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej, przedstawił informacje dotyczące zbieranych przez Prokuraturę statystyk i proponowanych założeń spójnej ewidencji zabezpieczonego mienia.

Po przeprowadzonej wizycie eksperci sporządzą raport, który będzie przedstawiony na forum Unii Europejskiej.

Źródło: Biuro Kryminalne KGP
 

  • Ekspercka wizyta ewaluacyjna w Polskim Biurze ds. Odzyskiwania Mienia
  • Ekspercka wizyta ewaluacyjna w Polskim Biurze ds. Odzyskiwania Mienia
  • Ekspercka wizyta ewaluacyjna w Polskim Biurze ds. Odzyskiwania Mienia
 
powrót
drukuj