Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie obronne w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim

Zamieszczony Data publikacji 10.10.2016

W dniach 4–14 października w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbywa się szkolenie obronne organizowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji.

Szkolenie jest realizowane w dwóch modułach tematycznych przy wsparciu doświadczonych prelegentów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz ekspertów policyjnych. Przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane są w oparciu o bazę dydaktyczną i zaplecze socjalne Sił Zbrojnych RP (kompleks wojskowy Karwice).

W szkoleniu udział biorą Naczelnicy Sztabów z Komend Wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz przedstawiciele komórek sztabowych, logistycznych i kadrowych realizujący zadania z zakresu przygotowań obronnych w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, a także w szkołach policyjnych.

Głównym celem odbywającego się szkolenia obronnego jest podsumowanie procesu przygotowania i przebiegu ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "TARCZA 16”, które odbyło się 18 września br. w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji.

W ramach odbywającego się szkolenia doskonalone są własne procedury i metody realizacji zadań wsparcia przez jednostki organizacyjne Policji, Sił Zbrojnych RP na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa a także przygotowanie kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników Policji zajmujących się problematyką przygotowań obronnych do udziału w procesie wsparcia przez Policję Sił Zbrojnych RP.

Źródło: GSP KGP

 • policjant prelegent szkolenia przy mównicy
 • uczestnicy szkolenia ustawieni w trójszeregu
 • policjanci siedzą na sali przy stołach podczas szkolenia
 • sala szkoleniowa przy mównicy stoi prelegent na środku i po prawej stronie przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, po lewej stronie przy biurku z komputerem siedzi policjant
 • dwaj policjanci siedzą przy stole obok nich stoi żołnierz
 • szkolenie na strzelnicy dwaj policjanci leżą i celują karabinami do celu, żołnierz kontroluje przebieg strzelań
 • żołnierz leży na boku trzyma wycelowany karabin
 • trzej policjanci i żołnierz stoją przy pojeździe saperskim
 • trzej policjanci i żołnierz oglądają wykrywacz metali
 • policjant leży i strzela z karabinu obok stoi żołnierz
 • policjant i żołnierz strzelają z karabinu
 • żołnierz strzela a policjant patrzy
 • policjant strzela z karabinu a żołnierz mu pomaga
 • żołnierze i policjanci stoją w grupie
 • żołnierz przemawia do stojących przed nim policjantów
 
powrót
drukuj