Doskonalenie policyjnego ceremoniału

Data publikacji: 13.10.2016

Siedemnastu policjantów z komend miejskich i powiatowych garnizonu pomorskiego wzięło udział w szkoleniu realizowanym w słupskiej Szkole Policji z ceremoniału policyjnego w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego policyjnej asysty honorowej.

W celu poszerzenia wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, w szkoleniu wzięli udział policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz Komend Powiatowych Policji w Bytowie i w Lęborku.

W trakcie części teoretycznej wykładowcy - pod kierunkiem podkom. Marcina Milde, dokonali sprawdzenia elementów umundurowania oraz wyposażenia policjantów wyznaczonych w jednostkach organizacyjnych Policji do policyjnej asysty honorowej. Ponadto prowadzący zajęcia przypomnieli przepisy i zasady dotyczące umundurowania, przedstawione zostały zagadnienia związane z organizacją uroczystości o charakterze ceremonialnym oraz zasady zachowania się pocztu sztandarowego i flagowego podczas różnego rodzaju uroczystości.

Część praktyczna zajęć została przeprowadzona w auli oraz na placu apelowym słupskiej Szkoły. W czasie zajęć policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu elementów musztry policyjnej asysty honorowej. Funkcjonariusze wyznaczeni do pocztów sztandarowych ćwiczyli wejście i wyjście pocztu z pomieszczenia, chwyty sztandarem oraz oddawanie nim honorów.

Na placu alarmowym przećwiczono również rozkładanie i składanie flagi państwowej, podnoszenie flagi na maszt oraz jej opuszczanie. Umiejętności te są niezbędne do godnego reprezentowania formacji policyjnej na uroczystościach o charakterze ceremonialnym.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku