Informacyjny Serwis Policyjny

Seminarium szkoleniowe komórek konnych Policji

Zamieszczony Data publikacji 18.10.2016

W dniach 12–14 października br. na terenie Stadniny Koni Leśna Wola w Głogowie Małopolskim odbyło się seminarium szkoleniowe pod nazwą „Konie służbowe Policji – doskonalenie sprawności użytkowej koni”. Jego organizatorem był Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

Szkolenie skierowane było do koordynatorów nadzorujących problematykę koni służbowych oraz policyjnych instruktorów jeździectwa z komend wojewódzkich Policji w: Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Rzeszowie oraz Komendy Stołecznej Policji, a także funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Wrocławia.

Główną tematyką seminarium były zagadnienia związane z doskonaleniem sprawności użytkowej koni służbowych. Zajęcia z zakresu szkolenia skokowego jeźdźców i koni przeprowadził Michał Kazimierczak, wicemistrz Polski w konkurencji skoków przez przeszkody, a zajęcia z ujeżdżenia – Kamila Krzemieniecka, cywilny instruktor jeździectwa Zespołu Konnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Podczas seminarium dodatkowo zaprezentowano funkcjonowanie Pododdziału Konnego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Referatu Patroli Konnych Straży Miejskiej we Wrocławiu. W ramach zajęć, lekarz weterynarii – ppłk SG w stanie spoczynku Rafał Ałabisz – przybliżył słuchaczom kwestie związane z właściwym użytkowaniem wierzchowym koni w kontekście profilaktyki urazów aparatu ruchu, a także omówił zasady udzielania koniom pierwszej pomocy przedweterynaryjnej.

Podczas spotkania funkcjonariusze mieli okazję do wymiany doświadczeń, a także mogli zapoznać się z funkcjonowaniem komórek konnych w różnych formacjach mundurowych.

Źródło: CSP w Legionowie

Zdjęcia: KWP w Rzeszowie

 

  • Seminarium szkoleniowe komórek konnych Policji
  • Seminarium szkoleniowe komórek konnych Policji
  • Seminarium szkoleniowe komórek konnych Policji
  • Seminarium szkoleniowe komórek konnych Policji
  • Seminarium szkoleniowe komórek konnych Policji
  • Seminarium szkoleniowe komórek konnych Policji
 
powrót
drukuj