IX Edycja „Dzielnicowy Roku” - drugi dzień rywalizacji

Data publikacji: 21.10.2016

Znamy już wyniki kolejnych dwóch konkurencji po drugim dniu rywalizacji w IX Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Konkurencja III

Symulacja – przyjęcie interesanta obejmuje problematykę z zakresu prewencji, prawa oraz psychologii.

Ocenie podlegają zaprezentowane umiejętności, w szczególności:

– komunikacja werbalna i niewerbalna;
– tworzenie atmosfery życzliwości i pomocy obywatelom;
– radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
– wskazywanie możliwych do zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami współżycia społecznego;
– propagowanie metod i sposobów unikania zagrożeń.

Przebieg konkurencji – przyjęcie interesanta jest utrwalany techniką wideo przez organizatora zawodów. Po zakończeniu konkurencji kierownik drużyny otrzymuje dla celów dydaktycznych materiał wideo własnych zawodników.
Po zakończeniu konkurencji opisanych w § 21 i § 22 sędzia główny zawodów omawia przebieg konkurencji i wyniki uzyskane przez zawodników, wskazując jak powinno wyglądać prawidłowe ich rozwiązanie.


I miejsce - st. asp. TOMASZ MROCZEK – KWP RZESZÓW

II miejsce - mł. asp. KRZYSZTOF BŁACHUT – KWP KRAKÓW

III miejsce - st. asp. GRZEGORZ MAKUŁA – KWP KIELCE
 

Konkurencja IV

Konkurencja strzelanie polega na oddaniu 12 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10 i odbywa się na strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach.

Przebieg strzelania:

zawodnik ładuje dwa magazynki, w każdym po 6 sztuk amunicji, jeden magazynek wkłada do ładownicy, a drugi na komendę sędziego podłącza do broni służbowej, którą następnie chowa do kabury;
na sygnał sędziego wyjmuje broń z kabury i oddaje 12 strzałów z odległości 15 m, ze zmianą magazynka, (pierwszy magazynek do tarczy TS-9 z postawy stojącej, drugi magazynek do tarczy TS-10 z postawy klęczącej).

Zawodnik ma 25 sekund na oddania wszystkich strzałów. Po upływie czasu, sędzia przerywa strzelanie i sumuje zdobyte do tego momentu punkty.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyższe miejsce zajmuje ten zawodnik, który uzyskał większą ilość przestrzelin 7, 5, 4 itd. W przypadku niewypału lub niezawinionego uszkodzenia pistoletu strzelanie jest powtarzane.
Sędzia główny konkurencji może zdyskwalifikować zawodnika w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa strzelania określonych w założeniach do konkurencji.

Amunicję do zawodów zapewnia organizator.


I miejsce - mł. asp KRZYSZTOF BŁACHUT – KWP KRAKÓW

II miejsce - asp. sztab. DARIUSZ GARWOLIŃSKI – KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

III miejsce - mł. asp. WOJCIECH SEWERYN – KWP RADOM
 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach

Otwarcie turnieju ►
Pierwszy dzień ►