IX Edycja „Dzielnicowy Roku” - trzeci dzień rywalizacji

Data publikacji: 21.10.2016

Przedstawiamy wyniki ostatniej konkurencji w IX Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Konkurencja V

Test wiedzy policyjnej obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej ukierunkowaną na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną, a w szczególności:
 

 •         istotę, założenia i zakres prewencji kryminalnej;
 •         udział policjanta dzielnicowego w realizacji programów prewencyjnych;
 •         zapobieganie przemocy w rodzinie, w tym procedurę „Niebieskie Karty”;
 •         zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich;
 •         przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
 •         utrzymywanie kontaktów z ofiarami przestępstw i organizowanie doradztwa profilaktycznego dla tej grupy osób;
 •         środki przymusu bezpośredniego;
 •         budowę, funkcjonowanie, przydzielanie, użycie i przechowywanie broni palnej;
 •         wybrane elementy z tematyki legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób;
 •         zadania i taktykę pełnienia służby obchodowej;
 •         udzielanie pomocy i asysty organowi egzekucyjnemu;
 •         korzystanie z pomocy osób i instytucji w trakcie realizacji zadań służbowych;
 •         kwalifikację zdarzeń mających postać przestępstwa lub wykroczenia oraz postępowanie w sytuacji ich zaistnienia;
 •         udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 •         prawa człowieka i etyka zawodowa;
 •         kryminalistyczne aspekty pracy policjanta prewencji;
 •         formy i metody pracy operacyjnej policjanta dzielnicowego;
 •         regulamin musztry i ceremoniał policyjny.


I miejsce - asp. sztab. Grzegorz Pawęska – KWP w Gorzowie Wielkopolskim

II miejsce - asp. sztab. Adam Tomaśko – KWP w Gorzowie Wielkopolskim

III miejsce - sierż. sztab. Sławomir Radwan – KWP w Krakowie

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach