Konferencja "Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością a możliwości jej zwalczania"

Data publikacji: 25.10.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, wspólnie ze Szkołą Policji w Katowicach i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zorganizowali konferencję naukową „Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością a możliwości jej zwalczania”. Wykład inauguracyjny poprowadził I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Przestępcy coraz częściej przenoszą swoją kryminalną aktywność do świata rzeczywistości wirtualnej, stanowiącej integralną część życia współczesnego człowieka. Dlatego tak istotne w tej sferze są działania nie tylko Policji, ale również innych podmiotów związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Niezbędna w tej kwestii jest również społeczna świadomość zagrożeń i sposobów ich unikania.

Wszystkich zaproszonych na dzisiejszą konferencję w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, powitali jej organizatorzy: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Rafał Stanisławski i JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Uczestnicy konferencji dyskutowali o nowych rozwiązaniach, zabezpieczeniach i metodach ochrony oraz zwalczania przestępstw w cyberprzestrzeni.

Wśród prelegentów znaleźli się uznani specjaliści z dziedziny zwalczania cyberprzestępczości, z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzejem Szymczykiem na czele.

Przedsięwzięcie było adresowane do naczelników wydziałów i sekcji do walki z cyberprzestępczością, przestępczością gospodarczą i wydziałów kryminalnych, dydaktyków szkół Policji oraz przedstawicieli świata nauki i systemu oświatowego.

Źródło: KWP w Katowice

 

Film Konferencja "Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością a możliwości jej zwalczania"