Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenia dla bankowców w katowickiej komendzie wojewódzkiej

Zamieszczony Data publikacji 25.10.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zorganizowała seminaria szkoleniowe adresowane do pracowników instytucji finansowych. Poświęcone są one problematyce oszustw na szkodę seniorów, wyłudzeń środków pieniężnych oraz napadów na placówki finansowe.

W dwóch zrealizowanych do tej pory szkoleniach uczestniczyło około 150 osób, trzecie i ostatnie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szkolenia zaplanowano na 22, 24 i 27 października, są one adresowane do pracowników banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, głównie z terenu województwa śląskiego. Słuchacze zapoznani zostali z problematyką oszustw na szkodę seniorów, sposobów działania grup przestępczych wyłudzających pieniądze, zagadnieniami wpływu kontaktu pracowników instytucji finansowych z klientem - seniorem na ograniczenie działań przestępczych związanych z wyłudzaniem pieniędzy, kwestiami wyłudzeń środków pieniężnych z instytucji finansowych oraz postępowaniem w sytuacji zaistnienia napadu na placówkę finansową.

Omówione zostały najpopularniejsze schematy działania sprawców oszustw "na wnuczka" i "na policjanta" w celu uwrażliwiania pracowników banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych mających bezpośredni kontakt z klientami na sytuacje, kiedy to osoby starsze, często roztrzęsione, zdenerwowane i w pośpiechu próbują wypłacić znaczne sumy pieniędzy. W takich momentach próba zainteresowania się pracownika banku okolicznościami nagłej potrzeby wypłaty gotówki daje szansę wywołania u klienta chwili refleksji i zastanowienia nad racjonalnością podejmowanych decyzji.

Szkolenia to zorganizowano z inicjatywy KWP w Katowicach w związku z wydarzeniem, jakie miało miejsce w jednym z banków na terenie województwa śląskiego, gdzie pracownik placówki finansowej wykazując zainteresowanie powodami nagłej, pilnej chęci likwidacji konta przez seniora doprowadził do tego, że sprawcom nie powiodła się próba wyłudzenia środków pieniężnych.

Źródło: KWP Katowice

 

  • Szkolenia dla bankowców w katowickiej komendzie wojewódzkiej
  • Szkolenia dla bankowców w katowickiej komendzie wojewódzkiej
  • Szkolenia dla bankowców w katowickiej komendzie wojewódzkiej
 
powrót
drukuj