Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych - VII Seminarium Prawnicze

Data publikacji: 04.11.2016

Szkoła Policji w Pile przy współudziale Komendy Głównej Policji w dniu 8 listopada 2016 r. organizuje kolejne – siódme już seminarium dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej, tym razem poświęcone stosowaniu przepisów innych ustaw w postępowaniu dyscyplinarnym w służbach mundurowych.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym seminarium przyjęli i wygłoszą referaty m.in. sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. prof. UG Radosław Giętkowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dr Barbara Janusz-Pohl z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także dr Piotr Jóźwiak – Zastępca Prezydenta Miasta Leszna.

Następstwem tegorocznego seminarium, podobnie jak i poprzednich, będzie wydanie publikacji książkowej zawierającej wygłoszone referaty.

Szkoła Policji w Pile